Fitch Ratings potvrdila České republice výborné ratingové hodnocení AA

Fitch Ratings je letos již druhou agenturou, která ocenila vysokou úvěrovou spolehlivost České republiky. Důvěra v Českou republiku stojí na silných veřejných financích, vnější rovnováze a na odolném bankovním sektoru.

„Je potěšující, že ačkoli Fitch – stejně jako naše makroekonomická predikce – počítá s nižším růstem HDP, i přesto si Česká republika udržela důvěru a stabilní perspektivu“, dodává ministryně Schillerová k udělenému ratingu.

Agentura Fitch Ratings očekává pro následující dva roky růst HDP v průměru 2,7 %, současně však počítá s přebytkem veřejných financí v průměrné výši 0,8 % HDP a poklesem zadlužení veřejných financí až ke 30 % HDP v roce 2020. Navzdory slábnoucí zahraniční poptávce zůstane tahounem české ekonomiky domácí poptávka a přebytkový běžný účet platební bilance.

Stabilitu české ekonomiky podtrhuje výkonnost bankovního sektoru, který má dostatečné kapitálové a likvidní rezervy, založené zejména na domácích vkladech. Odolnost systému od roku 2020 ještě zvýší nově zavedená proticyklická kapitálová rezerva ve výši 1,75 %.

Agentura však zároveň dodává, že budoucí ratingové hodnocení bude záviset také na udržení kurzu zdravých veřejných financí.

You may also like...