Ochrana údajů vozidel nutně nemusí chránit veřejný zájem

Ochrana osobních údajů se může zdát nezbytná, pokud chrání jednotlivce a respektuje jejich soukromí. Od roku 2016 musí všechny členské státy Evropské unie dodržovat obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), i když přináší některé nepříjemné nevýhody nebo má pár mezer v jiných oblastech ochrany.

Co jsou to osobní údaje?

Podle právních předpisů lze VIN kód i registrační značku považovat za osobní údaje. Na druhou stranu to však neznamená, že osoba, která zná VIN nebo SPZ, může zjistit jakékoli skutečnosti týkající se konkrétní osoby.

Některé státní orgány nebo dokonce i firmy však mohou mít k dispozici údaje, které vedou k osobním informacím. Dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů znamená, že tyto instituce by měly veškeré osobní údaje chránit.

Matas Buzelis

„Najeté kilometry, záznamy o poškození vozidla, servisní nebo technickou historii lze odhalit pomocí VIN kódu registrační značky vozidla. To je hlavní důvod, proč některé instituce nechtějí poskytovat žádné informace o historii vozidel,“ říká Matas Buzelis, předseda svazu Association of Automotive Intelligence.

Pan Buzelis dodává, že jakékoli záznamy o počtu najetých kilometrů, poškození nebo údržbě by neměly být považovány za osobní údaje, protože jsou to údaje, které se v první řadě týkají vozidla. Žádný ze záznamů by neměl vést ke konkrétní osobě, protože ojeté vozidlo putuje od jednoho majitele k druhému, a to každých několik let.

Kde se objevil tento problém?

V tomto konkrétním případě však zajištění informací o historii vozu může vést k velkému problému, kdy jsou kupující vozu vystaveni podvodnému prodejci v podstatě bez jakékoliv ochrany.

Pokud například kupující ojetého vozu koupí vozidlo od nepoctivého prodejce, může být příliš obtížné dohledat historii daného vozu, pokud byl vůz dovezen z jiné země. Existují platformy, které nabízí kontrolu historie, ale to nutně neznamená, že historie pro daný vůz bude k dispozici. Zde totiž vstupuje do hry faktor legislativy jednotlivých zemí a jejich přístup k GDPR.

„Ukažme si to na příkladu při srovnání Německa a Švédska. Zatímco Švédsko umožňuje každému občanovi nahlédnout do historie jakéhokoli vozidla registrovaného v zemi, Německo je jeho pravým opakem. Přestože je Německo největším vývozcem ojetých aut v Evropě, bere VIN kódy příliš vážně a kupující ojetých automobilů nechrání,“ uvádí pan Buzelis ze spolku Association of Automotive Intelligence.

Odborník na automobilový trh navíc upozorňuje, že podvodníci rádi manipulují s údaji tachometru, což vede kupující ke špatným rozhodnutím při nákupu ojetého vozu. Vůz, který má stočené kilometry není tak spolehlivý jako vůz, který má na tachometru uvedeny pravé kilometry. Zároveň může být velmi riskantní krok s autem vyjet na silnici, protože některé kritické servisní úkony, které měly být již dávno provedeny mohou chybět. Bez těchto úkonů může být vůz opravdu nebezpečný.

Sdružení Association of Automotive Intelligence usiluje o lepší transparentnost

Nekalé praktiky na trhu s ojetými automobily jsou rozšířené kvůli různým mezerám, které se na trhu nachází a podvodníci je mohou využít. Tyto mezery také ztěžují zajištění transparentnosti.

Svaz Association of Automotive Intelligence sdružuje společnosti a jednotlivce, kteří chtějí vnést na trh s ojetými vozidly, transparentnost, důvěru a zodpovědnost. Trh s ojetými automobily je totiž již dlouhá léta zneužíván podvodníky, což Evropskou unii ročně stojí miliardy eur.

You may also like...