Pokračuje rekonstrukce Burzy v Holešovické tržnici, budova získá novou fasádu a střechu

Bývalá jateční burza, která byla svého času nejzdobnější budovou Holešovické tržnice, prochází od začátku letošního roku rozsáhlou rekonstrukcí. Ta by jí měla díky investici ze strany hlavního města Prahy vrátit původní novorenesanční podobu, jakou měla v době svého vzniku v roce 1895. Burza byla pro různé účely využívána do příchodu povodní v roce 2002, které poškodily statiku a zanechaly ji v chatrném stavu. Práce na památkově chráněné budově jsou naplánované zhruba na dva roky s dokončením na začátku roku 2025.

„Burza s hostincem byla už na konci 19. století jedním z architektonických skvostů města. Díky citlivé rekonstrukci fasády, oken, dekoračních a dalších prvků získá zpět na svém půvabu. Místo, kde se dříve obchodovalo s masem a dobytkem, bude Pražanům sloužit jako multifunkční sál pro kulturní a společenské využití a také jako restaurace s venkovním posezením pod korunami stromů,“ uvedl Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu. Zatímco trhové a jateční budovy byly vystavěny v industriálním stylu, Burza byla zevnitř i zvenčí provedena v reprezentačním stylu s bohatou výzdobou. Zrestaurování se dočká mimo jiné honosný burzovní sál s malbami znaků českých měst, která byla na burze zastoupena, nebo busta patrona obchodníků, Merkura.

První půl rok probíhající rekonstrukce přinesl asi nejvíce patrnou úpravu. Došlo ke zbourání bočních přístaveb, které byly vybudovány až zhruba o třicet let později a podstatným způsobem změnily siluetu a dekorativnost stavby. „V tuto chvíli probíhají práce na novém krovu včetně podpůrných konstrukcí, sanace suterénu a veškerého zdiva a pokračují restaurátorské práce povrchů a architektonických prvků. Čerstvou novinkou je pak zahájení oprav fasády a výstavby nové retenční nádrže pro sběr dešťové vody,“ přiblížil průběh prací Tomáš Novotný, místopředseda představenstva společnosti THMP, která z pověření magistrátu vykonává technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Připravuje se také montáž nových dřevěných oken vyrobených jako přesné kopie původního stavu, tak aby byl objekt do zimy uzavřen.

„Ačkoli je rekonstrukce Burzy stále ještě v počáteční fázi, již nyní jsme přistoupili k prvním krokům výběru budoucího nájemce, a to zejména proto, abychom již společně ladili případné stavební úpravy zázemí dle vítězné koncepce. Věřím, že se Burza stane novým vyhledávaným místem pro trávení volného času Pražanů, kdy nabídne propojení příjemného posezení s kulturou a volnočasovými aktivitami pro všechny věkové kategorie,“ doplnil za správce Holešovické tržnice, Výstaviště Praha, předseda představenstva Tomáš Hübl.

You may also like...