Pošlete děti na tábor do vesmíru, užijí si Hvězdné prázdniny

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy pořádá v době letních prázdnin pět příměstských astronomických táborů pro děti od 7 do 12 let. Děti se na táboře seznámí s vesmírem, vyrobí si kosmickou váhu, otočnou mapu, raketu z PET láhve a mnohé další. Navštíví hvězdárnu (nebo planetárium) a prozkoumají Stromovku, Petřínské sady i Ďáblický háj. Samozřejmě zhlédnou i některé astronomické pořady v planetáriu či na hvězdárně. Přihlášky na prázdniny 2022 jsou již otevřeny!

Hned pět termínů příměstských táborů nazvaných Hvězdné prázdniny připravilo Planetum pro letošní letní prázdniny. Je možné se přihlásit jak na termíny v planetáriu (ve Stromovce), tak na jedné z hvězdáren (na Petříně či v Ďáblicích). 

Jak už z názvu vyplývá, hvězdné prázdniny jsme připravili pro naše děti. Jedná se o několik běhů příměstských táborů. Planetárium Praha i obě hvězdárny svou polohou a zaměřením nabízí možnost atraktivní kombinace her v přírodě i výukových táborů, tedy spojení pohybu a poznání,“ představuje Hvězdné prázdniny Lenka Soumarová, zástupkyně ředitele platformy Planetum spojující planetárium a obě pražské hvězdárny.

Program táborů je shodný a je zaměřen na astronomii a příbuzné obory. Vše je samozřejmě přizpůsobeno věku dětí. „Výukové“ části jsou zpravidla zasazeny do příběhu, na jehož základě potom děti plní různé soutěžní úkoly a hrají hry. Na táborech se klade důraz na vlastní práci dětí, a zároveň je patrná snaha vyhnout se pasivní výuce – jsou přece prázdniny.

SCHÉMA DENNÍHO PROGRAMU

Příchod dětí: 7:30 – 9:00 – Příchod dětí je možný pouze v této době. Děti v tomto časovém rozmezí připravují pomůcky na denní program. Program do 9:00 probíhá v budově planetária nebo hvězdáren.

Dopolední blok: 9:00 – 12:00 – V případě hezkého počasí může dopolední program probíhat venku. V případě, kdy lze předpokládat velmi vysoké odpolední teploty či bouřky, se do dopoledního bloku přesouvá výlet z odpoledního bloku, aby byly děti odpoledne v relativním chladu či suchu v budově. V 10:00 je vydávána svačina.

Oběd: 12:00 – 13:00 – Na oběd budeme docházet do nedaleké restaurace.

Odpolední blok: 13:00 – 16:00 – Odpolední blok začíná odpoledním klidem – projekce pořadu v sále (do cca 13:30), následuje odpolední program. V případě hezkého počasí je část programu formou výletu. V případě nevhodného počasí (déšť, bouřka, extrémní teploty) bude probíhat program v budově. Součástí dopoledního či odpoledního bloku bude také výroba jednoduchých pomůcek a hraček nebo předvádění zajímavých experimentů a vysvětlení jejich podstaty. V 16:00 je vydávána odpolední svačina.

Odchod dětí: 16:00 – 17:30 – Po svačině následují hry na zahradě či v klubovně, dítě je možné si vyzvednout nejdříve v 16:00 a nejpozději v 17:30.

TERMÍN, CENA

Cena za celý tábor (5 dní) je 3 700 Kč včetně DPH, tábor je určen dětem ve věku 7 až 12 let.

V ceně je zahrnut veškerý program (pomůcky, materiál), stravování (dopolední a odpolední svačina a oběd) a pitný režim, pojištění, vstupné na výletech a odměny.

  • Od 11. do 15. července – Štefánikova hvězdárna
  • Od 18. do 22. července – Planetárium Praha
  • Od 1. do 5. srpna – Planetárium Praha
  • Od 8. do 12. srpna – Hvězdárna Ďáblice
  • Od 15. do 19. srpna – Planetárium Praha

POŘADATEL

Pořadatelem tábora je Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy. Pracovníci organizace mají rozsáhlé zkušenosti s prací s mládeží, v rámci své pracovní činnosti zajišťují kurzy a kroužky pro všechny věkové kategorie od 1. třídy ZŠ po středoškolské studenty. Pracovníci mají rovněž zkušenosti s pořádáním klasických táborů, které hvězdárna pořádá pro frekventanty kroužku pro 2. stupeň ZŠ.

KONTAKT, INFORMACE:

Planetárium Praha, Královská obora 233, 170 21 Praha 7
Telefon: 220 999 001, mail: soumarova@planetum.cz
Odpovědné osoby: Mgr. Lenka Soumarová, Ing. Rudolf Mentzl, Jindřiška Majorová

Přihlášky a kompletní informace:
planetum.cz/planetum/primestsky-tabor-hvezdne-prazdniny

You may also like...