Praha 12 dosívá trávníky jetelem a štírovníkem, brání tak suchu

V minulých letech dosela městská část Praha 12 trávníky jetelem plazivým a štírovníkem růžkatým. Trávníky na sídlištích Kamýk a Lhotka na Praze 12 v horkých letech poškodilo sucho. Plochy uschlé trávy by obsadily plevele, nebo by zůstaly prašné. Místostarostka Eva Tylová k tomu říká: „Na radu odbornice Marie Strakové jsme proto doseli trávníky nejen suchomilnými směsmi, ale i samotným jetelem plazivým a štírovníkem růžkatým na místech, která suchem nejvíce trpí. Odměnou nám jsou nyní žlutě a bíle kvetoucí trávníky. Na své si přijdou i včely a další opylovači.“

Jetel většina lidí pozná, štírovník růžkatý je však méně známý. Vznik jeho názvu popisuje ve své publikaci „Rostliny na každém kroku“ biolog Václav Větvička. „Český název ‚štírovník zavedl přírodovědec Jan Svatopluk Presl v r. 1819 pro podobnost květu s ocasem štíra. Druhové jméno ‚růžkatý‘ vzniklo podle pověsti: kdysi poslal Lucifer čerty na zem, aby sváděli lidi ke hříchu. Jeden malý čertík se místo toho válel na suché mezi. Za to byl zaklet do malé rostlinky s rohatými plody.“ (KOLBEK, Jiří a Václav VĚTVIČKA. Rostliny na každém kroku)

You may also like...