Praha 12 otevřela revitalizovaná hřiště a odpočinková místa

Botevova, Hausmannova, Pejevové, Plevenská a Rakovského. To jsou názvy ulic, kde proběhlo 16. května slavnostní otevření a představení obnovených hřišť a odpočinkových míst. Na těchto lokalitách nastala v uplynulém půlroce radikální proměna z nepříliš přívětivého a neútulného prostoru původních asfaltových ploch na krásná místa zvoucí ke hrám či relaxaci.

Slavnostní akce se zúčastnili zástupci radnice v čele se starostou Vojtěchem Kosem, ředitel společnosti ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s., Lukáš Novotný a firmu Atregia s.r.o., která zpracovala projektovou dokumentaci na projekt, zastupovala autorizovaná krajinářská architektka Ing. Eva Fridrichová. Postupně byly přestřiženy pásky na hřišti Hausmannova, v ulici Botevova, v ulici Pejevové, v Plevenské a nakonec v ulici Rakovského. Nyní jsou tato hřiště otevřena malým i velkým návštěvníkům, kteří si tu mohou, kromě aktivního a pasivního odpočinku, rozšířit třeba i své znalosti botaniky a seznámit se s množstvím bylinek. „Úpravy veřejného prostranství patří mezi naše hlavní priority a jsem rád, že se nám postupně daří podobné projekty realizovat. Naším cílem je vytvářet příjemné prostředí, aby se v Praze 12 hezky žilo. Občanům mohu slíbit, že v dalším zkrášlování veřejného prostranství budeme pokračovat,“ uvedl Vojtěch Kos, starosta městské části Praha 12.

Vytipované lokality byly vybrány z Adaptační strategie, kterou má městská část již několik let zpracovanou a která poskytuje portfolio konkrétních míst určených k realizaci opatření mírnících dopady probíhající klimatické změny. Výslednou podobu jednotlivých míst si zvolili občané Prahy 12 na základě participačních setkání, která se konala v dubnu 2023, a zcela jasně z nich vyplynulo, zda si lidé přejí nové hřiště nebo klidné relaxační místo.  „Velmi mě těší, že se daří revitalizace veřejných ploch a že k tomu přispívají i námi organizovaná veřejná setkání, kde má veřejnost možnost se ke konkrétním lokalitám a návrhům vyjádřit,“ doplňuje 1. místostarosta Petr Šula.


A k jakým změnám v jednotlivých lokalitách došlo?

Hausmannova

V Hausmannově ulici byly instalovány nové kruhové lavičky se stromy a trvalkovými záhony a vybudováno hřiště na petank. Pro ty nejmenší je na betonové zdi několik druhů interaktivních skládaček společně s tabulí pro malování křídou. Vzniklo tak ideální místo pro trávení volného času nejen malých, ale i velkých.

Botevova

Občané v rámci participace na sousedském setkání sdělili, že staré hřiště v Botevově ulici s jedním basketbalovým košem nikdo nevyužívá a nevyhovující byla i svažující se plocha. V okolí této lokality je množství udržovaných předzahrádek, jejichž  potenciál bylo možné využít. Výsledkem je krásný nový prostor s vyvýšenými záhony, kde je kromě výsadby květin i bylinková zahrádka. Teď už je to jen na místních, jak se o svůj backyard budou starat, aby i nadále vzkvétal. Péči o rostliny jim usnadní nová nádrž na dešťovou vodu.

Pejevové

Na původních dvou asfaltových plochách vznikla první bosonohá stezka na Praze 12. Lokalita je doplněna květinovými záhony, přibyly nové stromy a asfalt nahradil mlat, který obyvatelé ocení během letních měsíců při hrách na blízkém pískovišti. 

Plevenská

Asfalt. Tímto slovem by se dala shrnout původní podoba okolí v Plevenské ulici. Místo asfaltu jsou zde nyní lavičky s květinovými záhony, nové dětské hřiště s krásnými herními prvky, pingpongový stůl a dráha na kuličky. Vše doplněno o mlatovou cestu s novým trávníkem. 

Rakovského

Na tomto místě vyjádřili místní občané požadavek prostoru pro aktivní odpočinek. Radnice jim vyšla vstříc a vznikl tak terénní pumptrack pro kola s prvky skillzony. A zatímco si budou děti hrát, rodiče mohou relaxovat na lehátkách.

„Mám velkou radost, že se projekt podařilo dotáhnout do zdárného konce a občané tak budou mít nová krásná místa k trávení volného času a navíc drobnou špetkou přispějeme ke zlepšení klimatu nejen v naší městské části. Největší radost mám z nového mobiliáře, který se opravdu povedl, a pevně věřím, že v dobrém stavu nám bude sloužit co nejdéle. Za skvělé považuji, že nové sídlištní plochy nejsou jen dětská hřiště, ale že budou sloužit všem generacím občanů,“ uvádí radní pro oblast investic Jan Chalupný.

Rekonstrukce a revitalizace ploch byla fyzicky zahájena předáním staveniště vybrané společnosti ENVIRONMENTAL BUILDING, a.s., v prosinci 2023 s pevně daným termínem dokončení stavby k 30. 4. 2024. Projekt bylo možné zrealizovat jen díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR z dotační výzvy číslo Call-4B z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ financovaného z Norských fondů 2014–2021, přičemž poskytnutá částka ve výši 8.982.000 Kč zajistila úhradu 90 % všech nákladů spojených s odstraněním starých nepropustných asfaltů a betonů, jejich následnou výměnou za povrchy propustné (mlat, trávníky a záhony) a výsadbu rostlin. Zbylých 10 % celkových předpokládaných nákladů tvořila spoluúčast městské části.

You may also like...