Praha 2 vyzývá ostatní městské části, aby se připojily k deklaraci, kterou společně s Prahou 1 a 5 podepsala

Představitelé centrálních městských částí v deklaraci, kterou společně v polovině září podepsali, požadují od vedení hlavního města mimo jiné zlepšení komunikace v oblasti protidrogové politiky, rozšíření služeb pro drogově závislé a lidi bez domova i mimo centrální městské části, revizi obecně závazných vyhlášek a také účinné postihy pro osoby dlouhodobě vykazující závadové chování formou návratu institutu vykázání. Zmíněná deklarace byla primátorovi hlavního města Prahy doručena už minulý týden. Městská část Praha 2 nyní apeluje na ostatní městské části, aby se k ní připojily.

„Doufám, že pan primátor i vedení Prahy brzy na deklaraci zareaguje a zasedneme ke společnému stolu. Zároveň věřím, že se připojí i další městské části, které mají zcela jistě podobné zkušenosti. Aktuální bezpečnostní témata, která jsme v desetibodové deklaraci společně s Prahou 1 a 5 otevřeli, si zaslouží zřetele a hlavně rychlou reakci od vedení Prahy. Lokální opatření jsou totiž z dlouhodobého hlediska neúčinná,“ uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Praha 2 řadí bezpečnost a veřejný pořádek dlouhodobě mezi své priority. Problémy spojené s lidmi s rizikovým chováním však řeší v některých lokalitách opakovaně a přijatá opatření mají krátkodobý efekt. Jedná se například o Karlovo náměstí, Zítkovy sady nebo oblast I. P. Pavlova.

„Se zástupci jednotlivých bezpečnostních složek pravidelně aktuální situaci vyhodnocujeme. Na bezpečnostních poradách společně řešíme konkrétní lokální problémy a bezpečnostní rizika. Můžeme tak koordinovaně a rychle reagovat. Bohužel se však často točíme tzv. v kruhu. Osoby se závadovým chováním se nám do určitých lokalit opakovaně vracejí a systémové řešení chybí. Policisté a strážníci tak narážejí na nedostatečnou legislativu. Narážejí na bezzubé vyhlášky a neúčinné postihy. Městská policie se navíc potýká s nedostatkem strážníků nesystémovým zrušením tabulkových míst,“ přibližuje praxi radní pro bezpečnost Michal Zuna.

Začátkem letošního roku jen v Praze 2 chybělo 19 strážníků městské policie a letos situace pravděpodobně nebude lepší. Magistrát hlavního města Prahy totiž snížil městské policii rozpočet pro letošní rok a ta 14 neobsazených míst úplně zrušila.

You may also like...