Divadlo Na zábradlí vyzývá Prahu 1 ke spolupráci s občany

V návaznosti na aktuální kauzu revitalizace „Anenského trojúhelníku“ zformulovalo Divadlo Na zábradlí vyjádření komentující průběh plánování a realizace zásahů do veřejného prostoru na Praze 1. Kritice vystavilo zejména nedostatečnou komunikaci s občany městské části ze strany zastupitelstva.

Participace je základní složkou naší profese, která nám v tuto chvíli schází a snažíme se ji různými způsoby nahrazovat. Před okny divadla na Anenském trojúhelníku v tuto chvíli probíhá revitalizace – bagrování a kácení. Jako divadlo se cítíme být rezidenty městské části Praha 1, a proto se chceme účastnit debaty o veřejném prostoru. Proces, kterým bylo dosaženo navržení a odsouhlasení budoucí podoby Anenského trojúhelníku považujeme za nedostatečný a netransparentní. Praha 1 dlouhodobě nevyužívá žádný orgán pro komunikaci s občany ohledně veřejného prostoru a zda ho plánuje zavést, či využívat, zůstává otázkou.

Petr Štědroň

Debata o podobě rekonstrukce probíhá až po zahájení stavebních prací. Až nyní probíhají veřejná zasedání, konají se demonstrace proti kácení stromů, sepisují se petice, ale nic nenasvědčuje tomu, že by se podobná situace nemohla v budouc- nosti opakovat. Nejen divadlo je založené na participaci, ale i spravování veřejného prostoru by mohlo být založeno na spoluúčasti lidí, kteří zde žijí a tráví čas.

Vyjádření, které Divadlo Na zábradlí publikovalo na svém Youtubovém kanálu, doplňuje ředitel divadla Petr Štědroň: Mrzí nás nedostatečná komunikace při plánování tak výrazného stavebního záměru. Bolí nás vytrácení zeleně z tak exponované části našeho bezprostředního okolí. Považujeme tedy za nutné vyjádřit se alespoň tímto způsobem. 

Odkaz na Youtube: https://youtu.be/Ba22Z_SkCM8

Odkaz na hnutí občanů Prahy 1, kteří situaci bedlivě sledují:  https://www.facebook.com/Zachra%C5%88-javor-101125412077290

Odkaz na petici proti pokácení javoru stříbrného: https://www.petice.com/petice_proti_kaceni_javoru_stibrneho praha_1_u_karlovych_lazni?s=84475867

 

You may also like...