Praha 3 draží cedule z bývalé Koněvovy ulice, z výtěžku podpoří děti s hendikepem

Uliční tabule označující pražskou Koněvovu ulici, která byla letos v říjnu přejmenována na Hartigovu, jdou do charitativní on-line aukce. Městská část Praha 3 získané prostředky věnuje na pomůcky pro děti se zdravotním znevýhodněním.   

Originální cedule, jež nesou nápis „Koněvova“, získala Praha 3 darem od hlavního města. Část z nich bude využita pro archivní a muzejní účely. Poslední dva kusy – jeden z domu u Tachovského náměstí a jeden z Ohrady – městská část nyní nabízí veřejnosti v dobročinné dražbě.  

„Přejmenováním Koněvovy ulice na Hartigovu jsme významně změnili mapu Žižkova. Po více než 76 letech z ní zmizelo jméno Ivana Stěpanoviče Koněva jakožto symbolu sovětského imperialismu. Zbyly pouze cedule, které dnes představují poměrně vzácný sběratelský kus. Dobročinnou aukcí chceme tento neblahý pozůstatek totality přeměnit na pomoc těm, kteří to mimořádně potřebují – dětem se zdravotním omezením,“ říká Pavel Křeček, radní Prahy 3 a předkladatel návrhu na změnu názvu ulice.

Finanční prostředky z dražby uličních tabulí Praha 3 věnuje na nákup rehabilitačních pomůcek, například zátěžové senzorické přikrývky, pro klienty Integračního centra Zahrada. „Naše instituce poskytuje celostní péči dětem s autismem, dětskou mozkovou obrnou, Rettovým syndromem a jinými závažnými diagnózami,“ přibližuje Jiří Drahota, ředitel Integračního centra Zahrada v Praze 3, a doplňuje: „Zátěžová senzorická přikrývka je výborná rehabilitační pomůcka, která mnohým klientům pomáhá zklidnit rozjitřený nervový systém. Děti mají potom mnohem větší kapacitu učit se novým věcem.“


On-line dražba dvou uličních tabulí probíhá skrze dobročinnou aukční platformu Dobrobot. Jednotlivé cedule se draží zvlášť, vyvolací cena jednoho kusu činí symbolických 333 korun. Zájemci o ceduli mohou veřejně posílat své nabídky, na příslušné stránce se jim zároveň zobrazuje vývoj aukce. Zvolit mohou i tzv. maximální příhoz, kdy systém automaticky přihazuje za uživatele, jenž není on-line, až do nastavené částky, kterou si dotyčný sám dopředu stanovil. Dražba potrvá dva týdny, ukončena bude 19. prosince v 19 hodin.

K přejmenování Koněvovy ulice na Hartigovu došlo letošního 1. října. Občanům, kteří mají v současné Hartigově ulici trvalý pobyt, tím začala prodloužená šestiměsíční lhůta na výměnu občanského průkazu – tento doklad již s novým názvem ulice si musí vyřídit do konce března 2024. Na úřad městské části Praha 3 se mohou objednat on-line, k dispozici jsou jim prodloužené úřední hodiny. Městská část občany informuje na speciálním webu www.praha3.cz/hartigova.

Odkazy na dobročinnou on-line aukce:

Cedule Koněvova z Tachovského nám. (dobrobot.cz)
Cedule Koněvova z Ohrady (dobrobot.cz)

You may also like...