Praha je na případný příchod koronaviru připravena, největším rizikem je panika

Pražský magistrát podniká nutná opatření, která mají metropoli připravit na možné šíření nákazy koronavirem. Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) má české hlavní město dostatečné kapacity ve specializovaných zdravotnických zařízeních a nepodceňuje ani důsledné aktualizace krizových plánů s ohledem na aktuální vývoj situace. Upozorňuje přitom, že největším rizikem je panika, která se šíří společně s epidemií. Bezpečnostní opatření jsou realizována ve spolupráci s příslušnými státními orgány i českou kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO).

25. února 2020 vydala Bezpečnostní rada státu doporučení, aby se občané České republiky vyvarovali cest do koronavirem zasažených severoitalských regionů Lombardie a Benátska. V deseti tamních obcích byla vyhlášena karanténa. Vláda tak reaguje na rychlé šíření nákazy v této lokalitě, jež si vyžádalo již 12 úmrtí. Její představitelé výslovně apelovali, aby Češi důsledně zvážili, zda za současné situace vůbec cestovat za hranice státu. Nové případy hlásí i další evropské země, například sousední Rakousko. U žádného občana ČR koronavirus prozatím potvrzen nebyl. V české metropoli byla již zahájena přípravná opatření, jak minimalizovat rizika v případě, že dojde k infikaci pacientů na jejím území.

Ing. Petr Hlubuček

Magistrát hlavního města koordinuje podobu ochranných opatření s ředitelem tuzemské kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) Srdanem Matićem. Veškeré složky integrovaného záchranného systému v rámci preventivních opatření postupují v součinnost podle krizových plánů. Dle slov náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) je metropole na potenciální nákazu dobře připravena: „Největší riziko při výskytu tohoto onemocnění je vznik paniky, která zachvátila například severní Itálii, kde lidé vzali útokem obchody, vykoupili vše možné a vzniklý chaos tak ještě víc prohloubili. Proto je důležitá informovanost veřejnosti. Již dříve byla obeznámena všechna zdravotnická zařízení na území Prahy, bezpečnostní opatření byla také přijata na dalších místech.“ Média i veřejnost vyzývá, aby sledovali aktuální informace zveřejňované prostřednictvím portálu bezpecnost.praha.eu.

S ochrannými opatřeními se občané setkají na mezistátním Letišti Václava Havla. Veškerý palubní personál byl instruován, aby v případě podezření na onemocnění některého z cestujících ihned informoval pracovníky hygienické služby, kteří jsou přítomni na letišti. Pro přílety z infikovaných oblastí byly vyhrazeny speciální koridory se zvýšenými hygienickými opatřeními. Odborníci vyzývají občany, aby za této situace rozhodně nepodceňovali základní návyky, jak se chovat v případě podezření na respirační onemocnění. V těchto případech žádají, aby neprodleně kontaktovali svého lékaře a omezili jakýkoliv pobyt ve společnosti ostatních lidí.

Hlubuček informoval, že úmrtnost u koronaviru dosahuje hodnoty 2 %, což je jen o procento více než u klasické sezónní chřipky. „Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé nad 70 let, kteří trpí dalšími zdravotními potížemi. Jak nás informoval pan ředitel – v případě úmrtí pacientů v Itálii se jednalo o pacienty, kteří procházeli chemoterapií, nebo měli jiná respirační onemocnění,“ konstatuje.

Nákaza koronavirem byla potvrzena ve 12 státech Evropy. Po celém světe je podle nejnovějších informací infikováno přes 80.000 lidí. Tým vědců v čele s Čechem Tomášem Cihlářem v USA mezitím zahájil klinické testování remdesiviru, vakcíny, která by měla pacienty zbavit příznaků infikace novým virem. Ministerstvo zahraničí České republiky též upozornilo, ať Češi, kteří v zahraničí pobývají nebo cestu plánují, věnují pozornost online systému DROZD. Ten jim umožňuje se registrovat, čímž zastupitelské orgány získají přehledné a komplexní informace, díky kterým mohou včas a efektivně zakročit.

You may also like...