Praha otočila ohledně podzemního vodního zdroje na Smíchově. Nejde o pitnou vodu, tvrdí nyní

Pražský magistrát po třech letech tahanic radikálně otočil ohledně podzemního vodního zdroje na Smíchově. Nejde o pitnou vodu, tvrdí nyní příslušný odbor magistrátu. Jediné, co Prahu nyní zajímá, je ověření vydatnosti vodního zdroje pro účely, ke kterému bylo před více než 20 lety zkolaudováno podzemní vodní dílo, a to je technická voda pro chlazení technologií metra. Společnosti CWI Smíchov přitom ještě před měsícem rada města zamítla výjimku ze stavební uzávěry právě s odvoláním na potřebu vyhlášení ochranných pásem podzemní pitné vody. Projekt CWI Smíchov přitom s ochranou spodní vody počítá. Za tři roky, po které se CWI Smíchov s městem pře o možnost výstavby kvůli vodnímu zdroji, přitom společnosti vznikla škoda jen na úrocích v řádu 60 milionů korun. 

Rada spolu s jednotlivými zainteresovanými odbory magistrátu dlouhodobě zastává stanovisko, že vodní zdroj v podzemí Smíchova je mimořádně významným zdrojem pitné vody na území hlavního města Prahy. Poprvé tento argument formulovali představitelé města a Dopravního podniku hlavního města Prahy na konci roku 2017. Tehdy se z ničeho nic objevila kauza vodního pokladu – nesmírně cenného zdroje pitné vody, který je schopen zásobovat až 600 tisíc Pražanů.  

V průběhu tří let tuto argumentaci převzala řada institucí, které ji selektivně uplatňovaly jen vůči projektu CWI Smíchov, byť mezitím odborní hydrogeologové provedli posouzení rozsahu potenciálních ochranných pásem a zjistilo se tedy, že ochrana zasáhne téměř třetinu Smíchova. Se znalostí těchto posudků a budoucího rozsahu ochranných pásem přitom město samo projektuje nadále smíchovský terminál bez ohledu na ochranu spodní vody. Rada města navíc za tu dobu udělila několik výjimek pro stavby v budoucích ochranných pásmech, které také ve svém založení s ochranou vody nepočítají, naopak do štěrkového lože vodního zdroje mohou nevratně zasáhnout a poškodit ho.

„Považuji za šokující, že Praha po více než třech letech obrátila bez toho, aniž by nechala prověřit pravdivost ať již původní argumentace nebo současného radikálně změněného postoje. Ten totiž vede k totální ignoraci potřebné ochrany vodního zdroje,“ řekl majitel UDI Group Radek Menšík, do jehož skupiny patří CWI Smíchov. Jeho společnost nicméně i nadále trvá na posouzení kvality a vydatnosti vodního zdroje. „Fakt, že nyní město couvá z ochrany vodního zdroje bez toho, aniž by jeho kvalitu a vydatnost ověřilo, svědčí jen o tom, že potřebuje krýt neschopnost několika úředníků, kteří svým chováním způsobili škodu v řádu desítek milionů korun,“ vysvětlil Menšík. Škodu bude CWI Smíchov na vedení města vymáhat.

Projekt CWI Smíchov

“Aktuální změna postoje magistrátu je čistě účelová. Politici se potřebují vyvinit z toho, že svým předchozím jednání způsobili značné škody, když například vydali územní rozhodnutí projektu Zlatý lihovar, který má svým založením zasahovat do štěrkového lože vodního zdroje a může ho poškodit,“ vysvětlil Menšík. Podle něho by se také při čerpací zkoušce vydatnosti a kvality spodní vody, kterou požaduje Ministerstvo životního prostředí, ukázalo, že je tato cenná pitná voda kontaminována splašky z hloubkové kanalizace, kterou město zanechalo bez potřebné opravy pod loni velmi nákladně rekonstruovanou Nádražní ulicí. Proto nyní město obrátilo o 180 stupňů a vodu ve zdroji za pitnou nepovažuje a její kvalitu nechce navrhovanou dynamickou zkouškou ani ověřit.

Před týdnem CWI Smíchov také vyzvala vedení města, aby ukončilo práce na projektu Terminálu na Smíchově. Jen za projekční práce má totiž Praha zaplatit 149 milionů korun. Projekt přitom s ochranou podzemní vody nepočítá, a tak hrozí, že v případě vyhlášení ochranných pásem ho bude muset město nákladně přepracovat.

You may also like...