„Je to neuvěřitelný příběh, k zemi měl jít most, na který se 92 let nesáhlo, a přitom zvládl zkoušky s extrémní zátěží 547 tun. Jasně se tedy ukázalo, že správnou cestou je rekonstrukce, zatěžovací zkoušky nám navíc daly do ruky velmi podrobná data, díky kterým se vyhneme slepým cestám. Historické označení mostu za nerekonstruovatelný bylo pouze politickým rozhodnutím, aniž by se kdokoliv zajímal o jeho reálnou technickou kondici. Až my se rozhodujeme na základě dopravních průzkumů, podrobných diagnostik, statických a dynamických zkoušek a tvrdých dat. Díky rekonstrukci a správné údržbě získáme plně funkční most pro všechny druhy dopravy jako před téměř sto lety při jeho otevření,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

Veřejnou zakázku na projekt a samotnou rekonstrukci vypíše TSK v říjnu tohoto roku. Praha počítá se zachováním historických obloukových konstrukcí architekta Pavla Janáka, tedy obloukového mostu přes Vltavu a obloukového mostu přes bývalé východní rameno Vltavy u Palmovky. Zároveň obloukové mosty propojí nové mostní konstrukce. Jejich podoba tvarově naváže na Janákův původní návrh dochovaný ve skicách. Díky novým mostům bude Libeňské soumostí také splňovat náročná protipovodňová kritéria, kdy v úseku přes Rohanský ostrov dovolí v případě povodní vodě protéct dál. Průtok by tak případně snížil hladinu rozlití do Karlína a Holešovic.

Tvůrci dopravně-architektonické studie na nové mosty přes Rohanský ostrov doplnili také nové bezbariérové rampy pro pěší a cyklisty pro zlepšení přístupnosti. Řešení ramp architektonicky i dispozičně odpovídá stávajícím schodištím Libeňského soumostí.

„Projekt rekonstrukce počítá s plánem města na obnovení rekreační funkce Rohanského ostrova. Z Libeňského mostu se na něj pohodlně dostaneme i s kočárkem nebo na kole díky rampám. Ostrov se stane novým krásným parkem vedle nově obnoveného ramene Vltavy,“ doplnil Adam Scheinherr.