Pražské řidiče vede k agresivitě za volantem hlavně blokování rychlých pruhů a pomalý provoz

V Praze udrží nervy na uzdě jen čtvrtina řidičů. Právě pražští řidiči nejčastěji ze všech krajů troubí, neslušně gestikulují a nedodržují rychlost. Na silnicích jim vadí všechno, co zpomaluje provoz, zatímco na Moravě řidiče vyvede z míry zejména nedávání přednosti. Regionální rozdíly v prohřešcích, kterých se řidiči při jízdě dopouštějí, vyplynuly z rozsáhlého průzkumu, jejž v rámci kampaně Agresivita zabíjí iniciovala Česká asociace pojišťoven. Partnery kampaně, zaměřené na prevenci agresivního chování řidičů, jsou Policie České republiky a Besip.

V Praze je spolu s Pardubickým krajem největší procento řidičů, kteří alespoň někdy záměrně překračují maximální povolenou rychlost. Předepsané rychlosti občas nedbá plných 83,5 procenta řidičů z hlavního města. K agresivní jízdě se nechají vyprovokovat tři čtvrtiny Pražanů, za agresivního řidiče se přitom považují pouze tři procenta z nich. Každý pátý zrychluje, jakmile zjistí, že ho chce někdo předjet. V Praze je také nejvyšší procento řidičů, kteří přiznávají, že velmi často vybržďují ostatní, a sedm z deseti místních řidičů se občas záměrně tlačí na auto před sebou, vyplývá z dotazníkového šetření, které provedla agentura STEM/MARK. Jednou z příčin časté agresivity jsou specifika dopravy v hlavním městě. 

„Praha je vedle Středočeského kraje dopravně velmi specifickým místem. Pozemní komunikace zde užívají všechny skupiny účastníků provozu, což na všechny klade z hlediska bezpečnosti a plynulosti vysoké nároky. Značná přetíženost celé dopravní sítě vede často ke vzniku kolon, které jsou jedním z nejčastějších spouštěčů agresivního chování. Ztrátu času se řidiči následně snaží kompenzovat na volnějších úsecích nepřiměřeně rychlou, ale také agresivní jízdou. V tomto směru bych doporučil vždy zvážit vhodnou trasu a vytvořit si dostatečnou časovou rezervu na plánovanou cestu,“ říká Jiří Polomis, krajský koordinátor Besip MD pro Prahu.

Ačkoliv jsou agresivní projevy na silnicích extrémně nebezpečné, za určitých okolností je ochotno je tolerovat 46 procent dotázaných. „Ochota českých řidičů omlouvat své prohřešky za volantem tím, že si to okolnosti žádají, je neobyčejně vysoká,“ komentuje výsledek dotazníkového šetření výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. 

Platí také, že jednotlivým prohřeškům přikládají lidé různou závažnost. Zatímco například nedodržování bezpečné vzdálenosti, předjíždění na poslední chvíli, vybržďování či záměrné nedávání přednosti hodnotili dotazovaní jako velmi rizikové, troubení, křik a agresivní gestikulaci za nebezpečné nepovažuje téměř nikdo. Nicméně i tyto zdánlivě neškodné projevy mohou mít nedozírné následky, varuje Tomáš Neřold, vedoucí oddělení Besip Ministerstva dopravy: „Chcete-li dát například vytroubením jiného řidiče najevo, že má uhnout z cesty nebo vyrazit do křižovatky, protože už blikla zelená, je třeba si uvědomit, že to může vyvést z míry nejen daného řidiče, ale také všechny okolo. Lidé se začnou rozhlížet všude kolem, čímž ztratí pozornost, nebo náhle strhnou volant ke straně. To všechno jenom zvyšuje riziko, že někdo udělá skutečnou, fatální chybu.“ 

Kampaň Agresivita zabíjí, která byla spuštěna 17. září 2020, staví zejména na emotivních televizních a rádiových spotech, popisujících konkrétní nebezpečné situace způsobené agresivními řidiči, které mají fatální následky, a to nejen pro samotné účastníky dopravních nehod, ale i pro jejich blízké.

You may also like...