Přemek Forejt na farmě: Čím lepší péče o zvířata, tím lepší maso

Čím lépe se farmář o zvířata stará, tím lépe jejich maso poté chutná. To je zkrátka fakt. Jak ale taková péče neboli animal welfare vlastně vypadá a co všechno by měl farmář splňovat? Své k tomu řekl i hvězdný kuchař Přemek Forejt. 

Video z farmy: www.youtube.com/premek-forejt-farma

Pojem animal welfare zastřešuje snahu o vynikající fyzický a psychický stav zvířete od jeho narození až po samotnou porážku. Mezi jeho hlavní pilíře se řadí tzv. 5 svobod:

Svoboda od žízně, hladu a podvýživy – bezproblémový přístup k čerstvé vodě a krmivu
Svoboda od nepohodlí – poskytnutí vhodného prostředí a pohodlného místa k odpočinku
Svoboda od bolesti zranění a nemoci – pomocí prevence nebo rychlé diagnózy a léčení
Svoboda uskutečnit normální chování – poskytnutí dostatečného prostoru a společnosti zvířat téhož druhu
Svoboda od strachu a úzkosti – zabezpečení podmínek a zacházení, jež vylučují mentální i fyzické strádání

Existuje ale ovšem také velké množství dalších podmínek, které musí farmáři splňovat, od evropských až po národní zákony a předpisy. Například musí být jmenován vedoucí pracovník, který má animal welfare na starosti. Ten zodpovídá za to, jak se ke zvířatům přistupuje, jak se s nimi manipuluje a také školí ostatní zaměstnance.


Kvalitní péče = kvalitní maso

Rozdíly mezi farmou, která se o zvířata tak dobře nestará a tou která praktikuje animal welfare, jsou propastné. O zvířata je v takových provozech mnohem lépe a humánně postaráno, neoddiskutovatelným hlediskem je ovšem i nesrovnatelně vyšší kvalita zpracovávaného masa. Navíc jsou takové farmy pravidelně kontrolované, aby se všechna tato nařízení dodržovala. Díky standardům animal welfare tak není zvíře vystaveno stresu, který negativně ovlivňuje kondici i celkový stav zvířete a jeho maso je kvalitnější. Kromě toho je zde také stránka etická. Zákazník si při koupi takového masa může být jistý, že zvíře žilo v kontrolovaných a vylepšených podmínkách.

Priorita je to i pro McDonald‘s

To, jak je se zvířaty zacházeno je pro mě jako kuchaře nesmírně důležité, stejně tak jako kvalita masa samotného. Jsem rád, že i v McDonald’s k tomu přistupují takto zodpovědně a na kvalitu kladou velký důraz,“ uvádí Přemek Forejt. Ten se byl podívat na jedné z 300 farem v České republice, která dodává maso i do českých restaurací McDonald’s. Pro společnost pod zlatými oblouky je kvalita masa jednou z hlavních priorit celého jejího podnikání. Využívá maso výhradně z přední čtvrti skotu, které je pro přípravu burgerů ideální. Maso do všech jejích hovězích burgerů pochází z České republiky nebo z Polska a jeho původ se dá dohledat až ke konkrétní farmě a ke konkrétnímu zvířeti.

You may also like...