Premiéra opery La Vaghezza del Fato ozdobí zářijový Festival barokních umění Český Krumlov

Festival barokních umění v Českém Krumlově každoročně poutá pozornost milovníků historické hudby z celé Evropy. Letošní jubilejní 15. ročník se koná od 16. do 18. září a nabídne mimořádný kulturní zážitek – světovou premiéru barokní opery La Vaghezza del Fato (Vrtkavost osudu). Dílo ve své době významného, dnes však neprávem opomíjeného barokního skladatele Giovanniho Buonaventury Vivianiho zazní v unikátním barokním divadle na českokrumlovském zámku v podání prvotřídního barokního orchestru Hof-Musici pod vedením Ondřeje Macka a zkušených sólistů, v režii Zuzany Vrbové. 

Houslista a skladatel Giovanni Buonaventura Viviani (1638–cca 1692), rodák z Florencie, psal opery a oratoria pro Benátky, Řím a Neapol, po značnou část svého života však působil ve službách Habsburků v Innsbrucku a ve Vídni. La Vaghezza del Fato, opera o třech jednáních z roku 1672, je jeho jedinou kompletně dochovanou operou pro císařský dvůr Leopolda I. Její sloh odpovídá soudobému benátskému modelu, s bohatou scénickou výpravou a poutavým dějem oživovaným výstupy komických postav.

Zajímavé jsou okolnosti vzniku a provedení této Vivianiho opery. Podle dochovaných pramenů – rukopisné partitury a rukopisu libreta, jehož autorem je Pietro Guadagni, uložených v Rakouské národní knihovně – byla určena k provedení u císařského dvora ve Vídni během karnevalu roku 1672. V lednu toho roku však zemřela novorozená dcera Leopolda I. Marie Anna Antonie, což mělo za následek oficiální smutek a zrušení masopustních radovánek včetně provedení karnevalové opery. Vivianiho La Vaghezza del Fato proto patrně nikdy nezazněla, její libreto nebylo vytištěno a v císařově hudební sbírce byl uložen pouze jeho rukopis. Naše provedení této opery bude tedy s největší pravděpodobností její světovou premiérou,“ říká Jiří Kiprý, ředitel Festivalu barokních umění.

Festival barokních umění už od roku 2008 v historických prostorech starobylého Českého Krumlova oživuje původní mistrovská díla barokních autorů. Stejně jako před staletími tak mohou dnes opět zaznít tóny dobových skladeb v autentickém provedení. Kromě slavnostní premiéry barokní opery v plně scénickém a výpravném provedení festival přináší i další pozoruhodné hudební události – nevšední koncerty komorní a chrámové hudby 16. až 18. století. Program 15. ročníku nabídne například Milostné písně alžbětinské Anglie, Hudební pozdrav z Drážďan či oblíbený barokní ohňostroj a barokní iluminace v zámecké zahradě.

Festival barokních umění 2022 – program:

16. 9., Zámecké barokní divadlo, 18:00
Giovanni Buonaventura Viviani: La Vaghezza del Fato

Barokní soubor Hof-Musici, Zámečtí divadelní mašinisté; režie a barokní gestika Zuzana Vrbová, od cembala řídí Ondřej Macek

16. 9., Gotický sál bývalé Prelatury, 19:00
Milostné písně alžbětinské Anglie (Thomas Campion: III. Book of Ayres, 1617)

Lucie Strejcová – soprán, Barbora Hulcová – loutna, Magda Uhlířová – viola da gamba 

17. 9., Sloupový sál Studijního centra, I. zámecké nádvoří, 14:00
Hudební pozdrav z Drážďan

Hudba skladatelů působících u kurfiřtského dvora v Drážďanech (C. Farina, J. W. Furchheim, J. J. Walther, J. P. Westhoff, J. A. Hasse, F. M. Veracini)

Ensemble Zierwerk Barock (Drážďany/Lipsko)

17. 9., Zámecké barokní divadlo, 18:00
Giovanni Buonaventura Viviani: La Vaghezza del Fato

Barokní soubor Hof-Musici, Zámečtí divadelní mašinisté; režie a barokní gestika Zuzana Vrbová, od cembala řídí Ondřej Macek

17. 9., Letní jízdárna v zámecké zahradě, 21:00
Barokní ohňostroj a barokní iluminace

Theatrum Pyrotechnicum (Český Krumlov) 

18. 9., Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, 11:00
Vesperae Minus Solennes

Girolamo Frescobaldi (1583–1643) a žalmy ze Starobrněnské varhanní tabulatury

Robert Hugo – varhany, členové souboru Capella Regia Praha – gregoriánský chorál

18. 9., Zámecké barokní divadlo, 17:00
Giovanni Buonaventura Viviani: La Vaghezza del Fato

Barokní soubor Hof-Musici, Zámečtí divadelní mašinisté; režie a barokní gestika Zuzana Vrbová, od cembala řídí Ondřej Macek.

Předprodej vstupenek: festival.krumlov.cz/vstupenky

You may also like...