Projekt Art Grand Slam přichází s novou uměleckou cenou a poukazuje na nejlepší propojení umění a sportu

V pražské SmetanaQ Gallery se od 15. února do 17. března 2024 představí výstavní projekt Art Grand Slam, za nímž stojí kulturní platforma Sport in Art. Prezentuje práce současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své tvorbě dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Důležitou součástí projektu je propojení s mladou uměleckou generací. Pro první ročník zvolil jeho kurátor Petr Vaňous téma Uvnitř pohybu. Vyvrcholením projektu je vyhlášení nejlepších umělecko-sportovních počinů předchozího roku v kategoriích výtvarné umění, film, divadlo a tanec, kniha, fotografie a veřejný prostor.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží designovou cenu vytvořenou ve spolupráci se studenty z ateliéru Sklo Fakulty umění a designu UJEP a společnosti Lasvit. Na výstavě, která tvoří hlavní částí projektu, se ve SmetanaQ Gallery po boku deseti současných renomovaných výtvarníků české scény uvedou také tři mladí umělci do 30 let, kteří vzešli z podzimního open callu. První ročník Art Grand Slamu završí repríza výstavy v Českém centru Paříž, a to v době konání letních olympijských her.

Těžiště výstavního projektu Art Grand Slam, realizovaného kulturní platformou Sport in Art, spočívá ve výstavě, která v první řadě nese téma sportu, zároveň ale dává prostor i tématům celospolečenského rozsahu. Do prvního ročníku otiskl svou kurátorskou vizi nezávislý kurátor, historik umění a výtvarný kritik Petr Vaňous, a to prostřednictvím tématu Uvnitř pohybu, která sám určil. „Projekt se zaměřuje na výběr děl předních současných českých vizuálních umělkyň a umělců, kteří se ve své práci dotýkají tématu v podmnožině pohybu a sportu. Vnější radost a vitalita je kontrolována temnějším pohybem vnitřních nároků, představ, tužeb, snů a ambicí. Prostřednictvím děl vizuální kultury se dostáváme do samotného jádra problému, v němž vzniká a zaniká základní projev lidského života – pohyb,“ uvádí Petr Vaňous k projektu Art Grand Slam. V roce 2024 se výstava kromě SmetanaQ Gallery představí díky spolupráci s Českými centry také v Českém centru Paříž, a to v době konání letních olympijských her.


Slavnostní vernisáž premiérového uvedení výstavy ve SmetanaQ Gallery odkryje 15. února nejen díla samotná, ale také umělecko-sportovní počiny roku 2023. Zastoupeny budou v šesti kategoriích, každá z nich je dozorována odborným garantem: výtvarné umění (Petr Vaňous), film (Jindřiška Bláhová), kniha (Milan Tesař), divadlo a tanec (Marta Ljubková), fotografie (Tomáš Pospěch), veřejný prostor (Marie Foltýnová). Z reprezentativních děl vybere garant jako skvělý příklad svého oboru a zajímavý kulturní podnět pro veřejnost právě jedno, které získá ocenění.

Podobné vyhlášení v kulturním prostředí není. Známe cenu za mladou kritiku, či prestižní ocenění ceny Jindřicha Chalupeckého. V uměleckém prostředí je sportovní tématika okrajovým tématem, a my jsme se rozhodli na ni výrazněji poukázat,” přibližuje záměr projektu Art Grand Slam i nového ocenění manažerka projektu, Josefína Frýbová. Důležitou součástí projektu Art Grand Slam je propojení s mladou generací, proto vítěz obdrží designovou cenu podle návrhu studentů ateliéru Sklo Fakulty umění a designu UJEP pod vedením Marcela Mochala. Na finální podobě a výrobě trofeje se podílí také prestižní česká designová a sklářská společnost Lasvit.

Podpora mladých umělců se odráží rovněž ve výběru tvůrců, kteří na výstavě Uvnitř pohybu ukazují, že umění a sport mohou být vzájemnou inspirací, nikoliv oddělenými zájmovými skupinami. Deset renomovaných umělců doplní svou tvorbou tři zástupci nejmladší generace. Ze zavedených jmen současné české výtvarné scény jsou na výstavě zastoupeni Michael Rittstein, Milena Dopitová, Dalibor David, Paulina Skavová, Michal Cimala, Pavel Šmíd, Alena Anderlová, Lubomír Typlt, Jakub Janovský a Jitka Petrášková. Trojice mladých autorů vzešla z veřejně vypsané soutěže, tzv. open callu, kterým projekt Art Grand Slam podporuje mladé umělce do 30 let v kariérním posunu i inspiraci k novým tématům.

Kurátora nejvíce zaujali Veronika Čechmánková videoartem Dialogue with the Previous, který se poeticky dotýká proměny tradičních symbolů v čase a pohybu člověka; Lukáš Slavický, jenž v triptychu Glory Glory složeném z obrazů a videa reflektuje podobnosti profesionálního sportu a umělecké praxe; a autorská dvojice z platformy INSTITUT INSTITUT Tereza Sikorová a Tomáš Moravanský s filmovým experimentem Dead in the Pool umístěným na městskou plovárnu. „První tři mladé umělce open callu jsem vybral na základě přesvědčivých děl, které do soutěže přihlásili. Jsem rád, že dvě autorky a jeden autor obohatí připravovanou výstavu o video a pohyblivý obraz. Jejich účast určitě podpoří téma letošního ročníku „Uvnitř pohybu“.

Díla jsou to mnohoznačná a jejich vazba ke sportu má spíše polemickou příchuť,” přibližuje svůj výběr Vaňous. Mladá a nekonvenční automobilová značka CUPRA jednoho z výherců open callu ocení na slavnostním večeru 15. února speciální cenou, kterou bude zapůjčení auta pro výjezd do jedné z předních evropských galerií pro načerpání inspirace a rozvíjení networkingu se zahraničními umělci i institucemi. Jeden z mladých talentů navíc získá letní rezidenční pobyt v Paříži a možnost prezentace děl v prostorách tamního Českého centra.

Výstava Uvnitř pohybu bude veřejnosti otevřena od 16. února do 17. března 2024 v prostorách SmetanaQ Gallery na Smetanově nábřeží v Praze. Galerie je otevřena od úterý do neděle, vždy od 11 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

You may also like...