Proměny Prahy za uplynulá dvě století

Prozradí vám to mapa porovnávající současné hlavní město s jeho podobou před téměř dvěma sty lety. Toto originální dílo tvoří tým zlínských kartografů z největšího vydavatelství map v České republice. Prohlédnout si jej budete moci nejen na papíře, ale také prostřednictvím aplikace s rozšířenou realitou. 

Porovnávací mapa Prahy, která vyjde na podzim, je součástí ucelené edice porovnávacích map jednotlivých regionů. „Chceme prostřednictvím ní představit veřejnosti změny, které se v České republice udály za několik uplynulých století. Tento nápad se zrodil v našem Muzeu map ve Zlíně, kde kromě stálé expozice představujeme každý rok jinou výstavu historických map. Návštěvníci je se zájmem pozorují, hledají na nich známá místa a snaží se je srovnávat se současností,“ říká Milan Paprčka, ředitel kartografického vydavatelství a zakladatel muzea. „Rozhodli jsme se lidem toto bádání usnadnit, proto jsme vedle mapy historické umístili mapu aktuální. O nejvýznamnějších změnách v regionu se dozvíte prostřednictví textu, který připravila naše redaktorka Radka Srněnská. Porovnávací mapy nejsou jen fascinujícím časosběrným dokumentem, mají také vzdělávací charakter a proto jsou velmi vhodnou pomůckou do škol. Oblibu si však získaly i u šiší veřejnosti,“ dodává Paprčka. Změny v regionu za uplynulá století si můžete prohlédnout také ve speciální aplikaci, jež nad fyzickou mapou zobrazuje rozšířenou virtuální realitu.


Srovnání s Císařskými otisky
 

Vedle současného plánu hlavního města je umístěn výřez Prahy z Císařských povinných otisků map stabilního katastru z roku 1842. Takzvané stabilní katastry představovaly v tehdejším Rakouském císařství soubor údajů o veškerém půdním fondu v monarchii a jejich účelem bylo poskytnout přesné podklady pro vyměření pozemkové daně. Mapovací práce trvaly v Čechách od roku 1826 do roku 1830 a pokračovaly pak v letech 1837–1843. Pro každou obec či město na území státu se měla zhotovit samostatná katastrální mapa, v níž se zakreslil rozsah obce a jednotlivých pozemků uvnitř její katastrální hranice. Podrobné měření bylo provedeno metodou měřického stolu, mapa tedy vznikala přímo v terénu. Jako standardní bylo stanoveno měřítko 1 : 2 880. To se pak v závislosti na požadavcích na podrobnost u městských center může zvětšit. Mapování pro účely stabilního katastru poprvé v českých zemích plošně a přesně zachytilo reálnou podobu a rozložení pozemkové držby s důrazem na vyjádření hodnoty pozemků a způsobu jejich užívání a obhospodařování. 

Historie a současnost vedle sebe 

Toto unikátní mapové dílo umožní detailně pozorovat změny, jakými hlavní město České republiky prošlo za posledních téměř dvě stě let. Brilantně spojuje minulost se současným děním, čímž se stává skvělou volbou pro každého, kdo by se rád dozvěděl nové informace o historii a vývoji svého regionu. Nedílnou součást porovnávací mapy tvoří rovněž textový průvodce regionem, který jistě potěší každého, kdo má k Praze blízký vztah. 

Rozšířená realita nad papírovou mapou 

Porovnávací mapa vás však nenadchne pouze svým obsahem, výjimečnou ji činí také propojení s moderními technologiemi. Díky nové mobilní aplikaci CBS MAP Explorer si přímo na displeji vašeho chytrého telefonu zobrazíte informace o konkrétních místech a dozvíte se, jak se v průběhu necelých dvou set let měnila krajina i její osídlení. Tato aplikace poteší všechny turisty nebo cestovatele, kteří chtějí co nejrychleji vědět, jaké pozoruhodnosti je na konkrétní trase čekají. Na displeji se totiž po přejetí nad papírovou mapou zobrazí všechny body zájmu, o nichž se pouhým kliknnutím dozvíte podrobné informace. 

Mapa jako edukační pomůcka 

Cílovou skupinou zlínských kartografů nejsou jen cestovatelé, turisti či mapoví nadšenci, ale také studenti, historikové a všichni, co mají zájem o minulost své rodné země. Porovnávací mapa Prahy totiž skvěle přiblíží historii i geografii regionu a jeho proměny od roku 1842. 

Redakční práce přímo v regionu 

Aby byl projekt úspěšný, je nutná práce přímo v konkrétním regionu, na něhož se mapa zaměřuje. To, jak se jeho uspořádání měnilo, neví lépe nikdo jiný, než místní obyvatelé. Podrobnosti o proměnách Prahy zjišťuje Jiří Cibulec, regionální projektový manažer. „Praha je mému srdci velmi blízká, protože je již mnoho let mým domovem a strávil jsem v ní i v jejím okolí mnoho krásných let. Čeká mě několik měsíců, během kterých budu intenzivně pracovat na tvorbě jedinečné porovnávací mapy. Těším se na desítky pracovních setkání a věřím, že aktivní účast místních organizací, škol i samospráv Prahy bude vysoká. Společně totiž vytvoříme neskutečné dílo, na něhož budou hrdí všichni obyvatelé tohoto okouzlujícího města i jeho okolí,“ uzavírá pan Cibulec.

You may also like...