Sdružení Nového Města pražského spustilo projekt správy Václavského náměstí

Sdružení Nového Města pražského zahajuje v těchto dnech pilotního projekt  správy Václavského náměstí, ulice Na Příkopech a 28.října. Vznikl tak konkrétní projekt MČ Praha 1 poměrně zásadního charakteru, který bude mít dopad na čistotu těchto centrálních částí Prahy 1. Cílem pilotního projektu po dobu července a srpna tohoto roku je zaměření se primárně na čistotu a úklid, technický stav komunikací, mobiliáře a zeleně s monitoringem zaměřeným na dopravu, sociální kontext, reklamní smog a naháněče. Po tomto období proběhne hodnocení celé spolupráce, na jehož základě se bude jednat o dalším rozšíření spolupráce. Jako přesahovou aktivitu podporující současně sousedské vztahy chce spolek rovněž vyzvat majitele a pronajímatele domů, obchodů a restaurací, aby se každý konkrétně do projektu zvelebování také zapojil. Po letech upozorňování na nedostatky jednoho z nejvýznamnějších náměstí České republiky a jeho okolí dojde k jejich postupnému odstraňování a nápravě.

Mezi stěžejní témata Sdružení Nového Města pražského patří jak revitalizace Václavského náměstí, jeho údržba, bezpečnost, odpovídající funkční využití tak i optimalizace dopravy. Nový pilotní projekt správcovství tří lokalit v centru Prahy je pro nás stěžejní. Neznamená to, že bychom tímto dnem začali. Naopak dává nám váhu oslovit a zapojit co nejvíce lidí, kteří na daném prostoru podnikají, bydlí, a tedy mají tu moc ho ovlivňovat,“ uvádí Monika Vlková ze Sdružení Nového Města pražského. „V započaté práci budeme pokračovat a intenzivně ji rozšiřovat. Na Příkopech je například již nyní v běhu výměna laviček a nové natření již vyměněných. Dále parní čištění rabátek (žulových květináčů pro stromy) a lokálních nečistot s TSK (Technická správa komunikací). S odborem životního prostředí pak řešíme úpravu rabátek a pokládku kamínkového kačírku na zeminu, aby to bylo pěkné. Řeší se odpadkové koše, kde je třeba jejich obměny za víceobjemové a vzhledem odpovídající této prémiové městské třídě. Na Václavském náměstí zase minulý týden začalo parní čištění dlažby chodníků. Jde to velmi dobře a výsledek, tedy rozdíl před a po je velmi znatelný. Naším cílem je pro příští rok nastavit pravidelné mokré čištění chodníků. Aktuálně probíhá parní čištění v mimořádném režimu každé úterý ráno, cca 1,5 hodiny. Příští týden se bude parně čistit výjimečně v úterý a čtvrtek celý den. Následně chceme do podzimu stihnout ještě parní odstranění různých samolepek ze sloupů. Dále s Dopravními podniky řešíme jejich řádnou péči a úklid vestibulu metra a výtahu v dolní části VN. Spolupracujeme s TSK ohledně chybějící dlažby a dále o opravě a doplnění mříží u stromů“, dodává Monika Vlková.

Tématu pořádku, čistoty a drobného zvelebování Václavského náměstí a ulicí Na Příkopě a 28. října je nutné se věnovat. Toto území je na jedné straně velmi významné na místní i republikové úrovni, na druhou stranu trpí velkou zátěží, která se podepisuje na jeho vzhledu, čistotě a sociálním fungování. Na MČ Praha 1 registrujeme množství stížností na dílčí problémy a celkový neutěšený stav zdejšího veřejného prostoru a máme zájem reagovat dříve, než proběhnou větší akce celkové rekonstrukce prostoru,“ uvádí Mgr. Petr Kučera, člen Rady MČ Praha 1 pro oblast IT, životního prostředí, úklidu a rozvoje hřišť. „Rád bych proto informoval, že pro červenec a srpen 2019 jsme spustili v pilotním provozu koordinaci, jejímž cílem je zapojit různé aktéry a vlastníky v tomto území do spolupráce na zkvalitnění řešení malých i větších dílčích problémů různého typu (úklid, údržba zeleně a mobiliáře, dopady akcí pro veřejnost atp.), ale i pro mapování konkrétních problémů a monitoring situace. Inspiraci čerpáme z dříve vytvořených koordinačních pozic jako je kurátor náplavek nebo koordinátor snižování rizik ve Vrchlického sadech. Pro pilotní provoz spolupracujeme se Sdružením Nového Města pražského z.s., které sdružuje podnikatele i občany v zájmovém území. V září pilotní provoz vyhodnotíme a, pokud budou výsledky dobré, rád bych spolupráci na koordinaci posunul k trvalejší a formálnější podobě,“ dodává Petr Kučera.

Václavské náměstí se po letech dočká omytí vodou a jiných opomíjených věcí, které by měly zásadně přispět k jeho viditelné proměně. Lidé by to měli zaznamenat a mít větší chuť a zájem tato místa navštívit a setrvat tady. Lépe tak poznají obchody, kavárny, kina, divadla a budou do nich více chodit. Snahou spolku je poukázat na přívětivou tvář centra Prahy, která by měla přinést kromě větší čistoty, méně odpadků na zemi, lepší chování lidí či výměnu obchodů za kvalitnější a zajímavější.

Spolek Nového Města Pražského zahájil pilotní projekt akcí Sázení, kdy na vlastní náklady osázel dolní záhon na Václavském náměstí pro jeho zvelebení. Vyhodnocení projektu zazní z ústa radního Petra Kučery na třetím ročníku konference Přátelské město (www.pratelskemesto.cz), kterou spolek spolupořádá dne 11.9. 2019 v Hotelu Jalta, a která je zaměřena na inspiraci a energii pro další rozvoj srdcí měst, kde vystoupí jak zástupci spolku, tak členové zastupitelstva.

You may also like...