Leonard Cohen – Život, hudba a vykoupení

Legendy nás uvádějí v úžas, ale knih, které nad Leonardem Cohenem jen žasnou, bylo napsáno dost. Tahle kniha navíc výtečně uvažuje o jeho osudu a díle. Hledá pro ně souvislosti, a to hlavně ve sféře duchovní a kulturní. Tím pádem se v knize píše o tom, co je u Cohena zásadní: o prorocích i producentech, Hanně Arendtové i Joni Mitchellové, Lorcově poezii i hostech z hotelu Chelsea. Tajemství tvorby se tu jak ctí, tak dešifruje – takže alelujá.“ Pavel Klusák, publicista a kritik.

Leonard Cohen je puklou skálou, skrze niž proudí světlo. Je poctou moci skrze tuto knihu trávit čas v jeho společnosti.” Ladislav Heryán, katolický kněz a hudebník.

Nakladatelství Vyšehrad vydává ,,duchovní životopis“ slavného hudebníka a písničkáře Leonarda Cohena.
Z anglického originálu přeložila Kateřina Novotná.

V úvodu  ke své  knize,  v  originále  nazvané  podle  jedné  z Cohenových  neslavnějších  písní  A Broken  Hallelujah,  Liel  Leibovitz  upozorňuje,  že  se  ve skutečnosti  nejedná  o životopis,  jako  spíše  o filosofické zamyšlení  nad  Cohenovým  dílem.  Základní  etapy  umělcova  života  jsou  samozřejmě  načrtnuty,  jádrem knihy  je  však  něco  jiného.  Autor  pátrá  po oné  „nadčasovosti“  a hluboké  pravdivosti,  díky  nimž  má hudebník,  spisovatel,  filosof  a básník  L. Cohen  nejširšímu  publiku  stále  co  říci,  a snaží  se  zodpovědět některé  otázky,  například:  Čím  to,  že  je  Leonard  Cohen  už  téměř  šedesát  let  uznávaný  a obdivovaný? Čím  to,  že  když  vejde  na pódium,  nabitý  sál  ztichne  a všichni  čekají  se  zatajeným  dechem? V konfrontaci  s dobou  se  Leibovitz  zabývá  i dílem  některých  zpěváků  a rockových  skupin,  které  se v Cohenově  „éře“  spolupodílely  na utváření  měřítek,  s nimiž  se  Cohen  musel  vyrovnávat  a kterým  ne vždy vyhovoval.  Na rozdíl  od nich  se  však  Cohenovi  podařilo  udržet se  na vrcholu:  díky  tomu,  že  zůstal  věrný svému  jedinečnému  prorockému  vnímání,  vnímání,  které  je  pro  miliony  lidí  na celém  světě  hluboce pravdivé,  a díky  obrovskému  charismatu,  které  dokázalo  kdysi,  v roce  1970,  zkrotit  zdivočelý  statisícový dav  na hudebním festivalu  na ostrově  Wight.

You may also like...