Školám pomáhají vzdělávací programy, zájem vrostl téměř trojnásobně

Distanční výuku považuje většina učitelů i žáků za neefektivní. Zvlášť když se ve formě ani obsahu vyučování kromě převodu do on-line režimu nezměnilo vůbec nic. Jak by ji vylepšili sami studenti a co pomáhá učitelům?

Nespokojenost s úrovní středoškolské výuky směrem k budoucímu uplatnění potvrdily v listopadovém průzkum nevládní organizace JA Czech dvě třetiny Čechů. „Po měsících s covidem jsme si uvědomili, že aby byla společnost úspěšná, musí se stát flexibilnější a podnikavější, umět reagovat na změny. A největšími inovátory jsou právě mladí lidé, jen je třeba jim dát důvěru, odborné vedení a vhodné podmínky. Až 67 procent lidí by podle průzkumu na středních školách uvítalo výuku podnikání mezi povinnými předměty, zbytek by ji ve většině zahrnul alespoň do kategorie volitelných,“ uvedl Martin Smrž, ředitel JA Czech, která se věnuje vzdělávacím programům na českých školách.

Na rozdíl od tradičních školních osnov mají podle Martina Smrže vzdělávací programy tu výhodu, že mohou pružně reflektovat současnou situaci ve společnosti a na trhu práce. „Jak zlepšit a zefektivnit distanční výuku – to bylo zadání jednodenní akce NN Innovation Camp na začátku března, které se zúčastnilo 80 středoškoláků ve 14 týmech napříč republikou. Kempy pořádáme až devětkrát do roka, nehledě na covid, studentům dávají příležitost realizovat své nápady a získat osobní pomoc a zkušenosti odborníků z praxe. Prezentace studentských řešení nám nyní dokázaly, že mladí lidé ze současné situace strach nemají. S úkolem se vypořádali například aplikací motivující ke studiu pomocí kvízů, bodového hodnocení a odměn, dále cílenou podporou pedagogů formou on-line seminářů, komplexní strategií pro vzdělávání předškolních dětí nebo plány na propojení mládeže se seniory ve volnočasovém vzdělávání v různých oborech,“ popsal Martin Smrž.

V posledním roce se vzdělávací programy JA Czech staly důležitou součástí učební strategie desítek českých škol. Zájem učitelů o upravené obsahy a výukové materiály pro vyučování ‚na dálku‘ se zvedl meziročně o 170 procent a zapojených studentů je více než čtyřnásobek. „Už loňská jarní vlna onemocnění covidem-19 nás upozornila, že učitelé potřebují novou podporu s ohledem na distanční výuku. Proto jsme vyvinuli aktuální programy pro různé věkové kategorie od základních po střední školy, které žáky vzdělávají ve třech hlavních pilířích: finanční gramotnost, příprava na zaměstnání neboli kariérní orientace a podnikavost. Tyto programy ve formě pracovních listů distribuujeme bezplatně do škol, jejichž poptávka se neustále zvyšuje. Na konci prosince jsme měli 1024 spolupracujících učitelů a 36 071 aktivních žáků,“ upřesnil Martin Smrž.

Výukové materiály poskytly učitelům úlevu a efektivnější distanční vyučování. „Zapojování žáků do on-line výuky závisí na kreativitě a nápaditosti učitele. Bez přímého kontaktu je mnohem těžší udržet pozornost žáků a pouhý výklad, videa, cvičení v učebnicích, podcasty či kvízy přestávají fungovat. Pracovní listy z programů JA Czech využívám k samostatné práci žáků, učí je orientaci ve zdrojích a v on-line hodinách je motivují k aktivnímu hledání a rozebírání možných řešení. Úkoly mají praktické využití v budoucím životě, žáci je vypracovávají se zájmem a často nabízejí i více variant řešení. Kromě toho určitě také přispěly k úspěchu našich studentů v okresním kole soutěže Finanční gramotnost,“ potvrdila učitelka Renata Seková ze Střední odborné školy Luhačovice.

Mezi největší skeptiky, kteří považují přípravu studentů na středních školách pro trh práce za nedostatečnou, patří podle průzkumu lidé ve věku 15 až 34 let, kteří stále studují anebo mají toto období ještě v živé paměti. „Někteří teď poprvé v životě zažili ekonomickou krizi a uvědomili si, že stálý ekonomický růst a v něm pofidérní jistota neexistuje. Je ale patrné, že ať máte vystudováno cokoliv, umíte-li využívat klíčové kompetence budoucnosti, máte vyšší šanci, že překonáte i další budoucí krize napříč celým spektrem profesí. Když vás škola naučí improvizaci a kreativitu, podnikatelské myšlení, tedy schopnost inovovat, hledat nová řešení, komunikovat, a to i on-line, být empatický, umět používat alespoň v základu digitální technologie a podobně, pak i uplatnění v jakémkoli oboru bude snadnější,“ míní kariérová koučka programu Samsung Tvoje šance #futureskills Petra Drahoňovská.

S tím vším obvykle ve vzdělávacích programech pomáhají mentoři – lidé z praxe, kteří jako dobrovolníci vedou žáky v jejich podnikatelských aktivitách a plánech. O ty je ale nyní vinou covidu nouze. „Je důležité, aby stále víc studentů pochopilo, že existují základní hodnoty, dovednosti a činnosti, které vedou k dlouhodobému úspěchu bez ohledu na měnící se vnější okolí a že je možné se takto připravit na budoucnost už nyní. Navzdory ztíženým podmínkám, kdy chybí přímá setkání a osobní zážitky, nám v prvním pololetí v roli dobrovolníků a mentorů pomáhalo 273 lidí z byznysu. I díky nim můžeme v programech učit žáky samostatnosti a ukázat jim svět práce a podnikání už v době, kdy svůj směr teprve hledají. Právě jejich zkušenosti a vzory jsou pro mladé lidi klíčové,“ uzavřel Martin Smrž.

You may also like...