Starostové městských částí jednali o změnách v dopravě a parkování a o školství

Ve čtvrtek 7. března 2024 se na pozvání starosty Prahy 2 Jana Korsesky v prostorách Novoměstské radnice uskutečnilo další z pravidelných setkání starostů pražských městských částí 1 až 57. Předmětem jednání starostů a jejich zástupců byla tři aktuální témata – nový systém jednotných zón placeného stání, zpoplatnění vjezdu do centra Prahy a problematika financování mateřských a základních škol. 

„Jsem moc rád, že jsme mohli Sněm starostů zorganizovat a pozvat ostatní kolegy z městských částí do překrásných historických prostor naší Novoměstské radnice. Doprava i školství jsou témata, která nás všechny zajímají. Proto je velice důležité, abychom o připravovaných změnách společně jednali a snažili se najít nejvhodnější řešení napříč městskými částmi,“ uvedl starosta pořádající městské části Praha 2 Jan Korseska.

Výsledkem společného jednání starostů 57 městských částí hlavního města je soubor usnesení zejména v oblasti školství, a dále i v oblasti dopravy a správy majetku, které schválili.

V oblasti školství Sněm starostů konstatoval, že kapacitní krize v pražském školství nadále trvá. Financování školství v hlavním městě Praze považuje za nedostatečné, a proto žádá MŠMT o alokaci investičních prostředků na výstavbu nových škol a vytvoření dlouhodobého národního dotačního programu určeného pro rozvoj školské infrastruktury v hlavním městě Praze. Dále požaduje navýšení provozních prostředků ze strany státu za účelem výuky dětí uprchlíků, a také zabezpečení jejich výuky českého jazyka z důvodu lepší integrace. Starostové se také zabývali otázkou financování nepedagogických pracovníků pražských škol, kdy podpořili únorové usnesení ZHMP č. 11/15 a zároveň odmítli dofinancování těchto pracovních míst prostřednictvím rozvolnění normativů.

„Bude to skoro rok, co pražští starostové opakovaně apelují na stát, aby bral vážně krizi v pražském školství a vytvořil dotační program pro vznik nových školních kapacit na území hlavního města. Nejenom, že pan ministr Bek ignoruje katastrofu, do které se pražské školství žene, ale ještě navíc nám hází klacky pod nohy se škrty v rozpočtu na nepedagogické pracovníky. Proto jsme našimi usneseními opět žádali jednomyslně rychlou nápravu tohoto stavu. Pokud k tomu nedojde, městské části nebudou schopny plnit svoje zákonné povinnosti z hlediska přijímání dětí do školských zařízení,“ řekl k jednání sněmu člen představenstva a starosta městské části Praha 9 Tomáš Portlík.

Další oblastí, kterou se Sněm starostů zabýval, byla oblast dopravy, zejména připravovaná reforma zón placeného stání, kterou začátkem letošního roku jednotlivé městské části připomínkovaly. V přijatém usnesení starostové žádají náměstka primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba o informaci, jak budou jejich připomínky k reformě ZPS a zpoplatnění vjezdu do centra vypořádány. Dále žádají zároveň o představení kompletního návrhu ceníku ZPS.

Poslední projednávanou oblastí byla oblast správy majetku. V této souvislosti Sněm starostů s ohledem na změnu zákona o dani z nemovitých věcí a požadavky jednotlivých městských částí žádá Hlavní město Prahu o aktualizaci příslušných koeficientů v roce 2024.

Schválená usnesení

Doprava

Sněm starostů

  1. žádá náměstka primátora Zdeňka Hřiba o informaci, jak budou vypořádány připomínky MČ k ZPS a zpoplatnění vjezdu do centra hl. města a seznámit s tím sněm starostů městských částí;
  2. žádá náměstka primátora Zdeňka Hřiba o představení kompletního cenového návrhu ZPS 

Školství

Sněm starostů požaduje zabezpečení výuky českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem z důvodu lepší integrace a smysluplnosti školní docházky. Dále požaduje navýšení kapacit škol a provozních prostředků z prostředků státu za účelem výuky dětí občanů pod ochranou státu.

Sněm starostů podporuje Usnesení ZHMP č. 11/15 ze dne 22. 2. 24 k aktuální situaci ve financování regionálního školství s ohledem na nepedagogické pracovníky.

Sněm starostů se hlásí k závěrům obsaženým ve Společném apelu organizací územní samosprávy vůči vládě se zvláštním důrazem na dofinancování tabulkových míst nepedagogických pracovníků ve školství a odmítá dofinancování těchto míst prostřednictvím rozvolnění normativů. Takový postup by vedl k likvidaci rezerv škol a k přesunu prostředků na platy pro učitele, a fakticky k chudnutí učitelské obce v rozporu s vládním slibem učitelského platu ve výši 130 procent průměrného platu.

Konstatuje, že kapacitní krize v pražském školství nadále trvá. Proto žádáme MŠMT o vytvoření dlouhodobého národního dotačního programu určeného pro rozvoj školské infrastruktury v hlavním městě Praze. Je neakceptovatelné, aby Praha nadále jako jediná v ČR neměla možnost čerpat z dotačních programů na rozvoj své školské infrastruktury.

Daň z nemovitosti

Sněm starostů žádá hlavní město Prahu, s ohledem na změnu zákona o dani z nemovitých věcí a požadavky jednotlivých městských částí, o aktualizaci příslušných koeficientů v roce 2024.

Foto: MČ Praha 2

You may also like...