Světový den zraku: Pravidelnou péčí lze předejít vážným komplikacím

Máte v kalendáři červeně zatržený druhý čtvrtek v říjnu? Pokud ne, rychle to napravte, ať máte tento den pěkně na očích! Již do roku 1990 se totiž koná Světový den zraku. Letos připadá na 13. října a jeho hlavním mottem je Love your eyes, tedy s láskou k očím. Kdo pravidelně pečuje o svůj zrak, může předejít velmi závažným komplikacím a chrání svoje oči.

Dá se říct, že zrak je pro člověka hlavním smyslovým orgánem. Očima přijímáme až 80 % vjemů ze svého okolí a jakýkoli problém s viděním znamená zásadní zhoršení kvality života. Přitom často k tomu dochází zbytečně. Kdyby lidé nezanedbávali své oči a chodili na preventivní vyšetření k očnímu lékaři, mnozí by si ušetřili nepříjemné potíže. Po celém světě by prohlídku mělo absolvovat asi 5 milionu lidí, ovšem ve skutečnosti ji podstoupí jen zlomek. A právě na tuto neradostnou skutečnost se snaží poukázat Světový den zraku, který zastřešuje The International Agency for the Prevention of Blindness a pravidelně se k němu připojují i Oční kliniky NeoVize Praha a NeoVize Brno. „Okolo 75 až 80 % diagnostikovaných očních vad je léčitelných nebo se jim dá předejít,“ říká doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno, a proto apeluje na všechny, aby si nechali jednou za dva roky vyšetřit oči, a to i v případě, že žádné potíže nemají.

Kategorie 40+ by pak na preventivní prohlídku, třeba v rámci Světového dne zraku, měla zaskočit každý rok, obvzlášť pokud dotyčný má v rodinné anamnéze glaukom, trpí cukrovkou či hypertenzí, kouří anebo již nosí brýle. Komplexní vyšetření očí odhalí nejen, zda nepotřebujete brýle nebo jestli není nutné změnit stávající dioptrie, ale upozorní i na potíže se sklivcem či sítnicí. Tedy obtíže, které mohou zůstat velmi dlouho nepovšimnuty, protože se vyvíjejí pozvolně a bezpříznakově. Problémy se projeví až v určité fázi onemocnění, kdy poškození sítnice už může být nevratné.

Sítnice: křehká, ale nezastupitelná a klíčová

Sítnice (retina) je vrstva nacházející se v zadní části oka, kterou tvoří nervová vlákna a světločivné buňky: tyčinky a čípky. Zjednodušeně by se dalo říct, že je to takové plátno, na něž se promítá okolní obraz, který následně dokáže zpracovat a předat do mozku. Pro ostré vidění, čtení, řízení auta, sledování televize a rozeznávání obličejů je nejdůležitější centrální část sítnice – žlutá skvrna neboli makula. Jde o místo nejostřejšího vidění. Okrajové oblasti sítnice pak slouží k perifernímu vidění.

U sítnice může docházet k degenerativním změnám, které jsou geneticky vrozené, anebo přicházejí s věkem. Ve druhém případě označovaném jako makulární degenerace hraje velkou roli také životní styl. Stav sítnice zhoršuje kouření, obezita, vysoký krevní tlak, ultrafialové záření, nevyvážená strava a nedostatek vitaminu E. V důsledku degenerace sítnice, ale také vlivem úrazů, nádorů a zánětů může dojít k takzvanému odchlípení sítnice, kdy se sítnice nadzvedává a postupně odlučuje od oční stěny. Odchlipování postupuje od okrajů až ke středu sítnice, kde je místo nejostřejšího vidění, proto také často dochází k výraznému poškození zraku,“ popisuje docentka Skorkovská. Upozornit na problém se stínicí by vás měla přítomnost jakési clony, která zahaluje okraj zorného pole. Jak upozorňuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha, onemocnění sítnice je vždy velmi závažné a často nevratné a může vést až ke ztrátě zraku, není-li řešeno.

Mušky nevěstí nic dobrého pro sklivec

Se sítnicí úzce souvisí sklivec. Tato rosolovitá hmota vyplňuje oko, naléhá na sítnici a jakákoli její dysfunkce znamená, že nastanou potíže rovněž se sítnicí. Sklivec může začít vysychat. Vzniká pak zákal a pacienti popisují, že vidí před očima jakoby poletovat mušky. Při případném odloučení sklivce od sítnice dojde k většímu zákalu. Ten se projevuje jako jakýsi „pavouček“ v zorném poli, který člověka obtěžuje při čtení či jiných běžných činnostech. Naštěstí zákaly lze poměrně snadno odstranit laserovým zákrokem. Také případnou trhlinu v sítnici lze řešit pomocí zákroku argonovým laserem. Takzvaná laserová kogulace má zabránit odchlípení sítnice, ale i po zákroku je třeba pacienta sledovat, zda nemoc dále nepostupuje.

Pokud ovšem přece jen dojde k odchlípení, jedinou možnosti, jak zabránit ztrátě zraku, je operace. Kdo by zákrok odkládal, vystavuje se zbytečně riziku trvalých následků. „Rozvoj operací zadního segmentu oka, tedy onemocnění sítnice a sklivce, patří mezi nejpřevratnější změny v oblasti očního lékařství za poslední dekády,“ říká docentka Skorkovská a dodává, že v NeoVizi Brno je provádějí už od jejího založení před 14 lety. Při zákroku se využívají nejmodernější metody – minimálně invazivní 25 gauge vitrektomie, aplikace léků do sklivce nebo Pars Plana Vitrektomií (PPV). Metoda PPV byla úspěšně využita u mnoha a mnoha pacientů. Lékař při ní přes oční bělimu vstupuje do oka a pomocí mikroskopu pak provádí uvnitř oka jemné preparace, resekce a koagulace sítnice a sklivce.

Cukrovkáře hlídá umělá inteligence

Potíže se sítnicí velmi často postihnou také pacienty s diabetem. Sítnice je bohatě zásobená kyslíkem díky sítnicovým tepnám a žílám a vysoká hladina cukru je ale může poškodit. Výsledkem je výrazné zhoršení zraku. Takzvanou diabetickou retinopatií v různém stupni závažnosti trpí po 20 letech trvání cukrovky 65 až 99 % diabetiků. V České republice se s tímto onemocnění potýká více než 100 tisíc cukrovkářů. „Typická diabetická retinopatie je charakteristická chronickým průběhem, který postupně a dlouhodobě působí na sítnici a může mít devastující účinky. Proto je prevence velmi důležitá,“ zdůrazňuje docentka Skorkovská. „Až v pozdějších stádiích dochází k poklesu samotného vidění. Může se projevit třeba až po několika letech trvání špatné kompenzace diabetu. To už se ale nedá napravit, pouze zpomalit, a i to je velmi obtížné,“ doplňuje ji doktorka Lucie Valešová. Proto by měli diabetici navštěvovat očního lékaře každý rok a absolvovat kontrolu sítnice, ačkoli žádné zhoršení zraku nepozorují.

Dosud mohl poškození sítnice zjistit jedině oční lékař při vyšetření očního pozadí, dnes s odhalením této choroby může v rámci preventivní prohlídky pomoci umělá inteligence – unikátní český projekt Aireen. Pacient se na pár vteřin zadívá do speciální oční kamery na zobrazení sítnice a během okamžiku se dozví výsledek. Moderní software za půl minuty vyhodnotí, zda jsou na sítnici změny způsobené diabetickou retinopatií. Rychlý screening s projektem Aireen nyní mohou zájemci podstoupit v pražské i brněnské pobočce Oční kliniky NeoVize. Výhodou této metody je nejen její rychlost a jednoduchost, ale i to, že zefektivní kontrolu diabetiků, kteří často na preventivní prohlídky očí zapomínají a navíc oftalmologové často nemají dostatečné kapacity na jejich komplexní vyšetření.

Oční kliniky NeoVize v Praze, Brně a Oční ambulance Brno-Běhounská a Újezd u Brna nabízí diabetikům vyšetření pomocí Aireen na počkání, zdarma a bez objednání. Jsou-li u pacienta zjištěny změny na sítnici, je zpravidla odesílán ke specialistovi na oční pozadí. Velkým bonusem při vyšetření na klinice NeoVize je, že pacient zde bude rovnou objednán a nemusí shánět dalšího odborníka. Co tedy letošní Světový den zraku využít a nechat si oči zkontrolovat umělou inteligencí?

You may also like...