Symbolicky na Světový den mokřadů začíná BILLA s jejich revitalizací

Na Světový den mokřadů, který připadá na 2. února, se společnost BILLA zavazuje k revitalizaci krajiny, vodních ploch a mokřadů. V rámci nového projektu na ochranu biodiverzity bude ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody obnovovat mokřady na území České republiky. BILLA do revitalizace mokřadů v letošním roce poukáže přes půl milionu korun.  

Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody má BILLA konkrétně v plánu odbahnit menší rybníčky na Toužimsku, hostící silně ohrožené druhy žab, jako je blatnice skvrnitá či kriticky ohrožený skokan ostronosý. Ve Stráži na Plzeňsku vzniknou nové drobné vodní plochy v okolí Bernartic. Oblast Dolního Žižkova v Kutné Hoře se dočká vybudování mělké tůně uprostřed rákosiště, která umožní návrat obojživelníků i dalších živočichů, zejména vodního hmyzu. V neposlední řadě bude jihovýchodně od Šluknova obnovena oblast původně menších rybníčků a vytvořeny mokřadní plochy o 2 000 m2

„Podpora a renovace mokřadních ploch zapadá bezesporu do naší dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti a aktivit na snižování naší uhlíkové stopy. Jsme rádi, že současně pomůžeme zachovat zcela jedinečná místa plná vzácných rostlinných a živočišných druhů a vrátit tak krajině její přirozený ráz,“ uvádí za BILLU ČR Dana Bratánková, manažerka korporátní komunikace BILLA ČR.

„Mokřadní biotopy byly v naší zemědělské krajině v posledních desítkách let neúprosně likvidovány. Přitom pro tolik potřebné zpomalení odtoku vody mají nenahraditelný význam. Navíc jsou domovem řady těch nejohroženějších rostlin a živočichů. Proto si velmi vážíme spolupráce s BILLOU v našich aktivitách zaměřených na záchranu mokřadů a podporu biodiverzity,“ říká Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Společenskou odpovědností se BILLA zabývá dlouhodobě, intenzivně a v různých směrech. Od roku 2018 se věnuje výsadbě nových ovocných sadů a listnatých alejí, které plní v přírodě obdobnou funkci jako mokřady – zadržují vodu v kořenovém systému a podporují biodiverzitu ve svém okolí. Za poslední čtyři roky společnost vysázela pět nových sadů a letos má v plánu v této aktivitě pokračovat. O zachování druhové rozmanitosti a péči o přírodu BILLA usiluje i partnerstvím s Národní sítí záchranných stanic, jejichž je od roku 2020 generálním partnerem.

Záchranné stanice přijímají volně žijící zvěř, která se zranila v důsledku lidské činnosti, kupříkladu nárazem do sloupů elektrického vedení či prosklených ploch, sražením na silnici či kontaktem s pohozenými odpadky ve volné přírodě. Vedle projektů na podporu biodiverzity se řetězec aktivně zaměřuje na efektivnější využívání materiálů a snižování jejich dopadů na životní prostředí aplikací principů cirkulární ekonomiky. Takovým příkladem je zavedení znovupoužitelných resáčků na ovoce a zeleninu z recyklovaných plastů, recyklovaných retašek nebo nákupních košíků s podílem recyklátu až 95 %, které lze i po jejich opotřebení opětovně materiálově využít.

You may also like...