TA KAVÁRNA oslavila 15 let své existence, pomáhá lidem s tělesným znevýhodněním

Patnáct let své existence oslavila 15. září TA KAVÁRNA na pražském Vyšehradě. Slavnostní akce, která kromě občerstvení či živé hudby nabídla i doprovodný program pro děti, se zúčastnilo mnoho desítek lidí. Bezbariérová TA KAVÁRNA pomáhá lidem s tělesným znevýhodněním získat pracovní praxi a následně i zaměstnání u dalších zaměstnavatelů. Zároveň je podporuje v rozvoji jejich vlastní iniciativy, samostatnosti nebo sebevědomí.

TA KAVÁRNA patří neziskové pražské organizaci Borůvka, která od roku 1998 svou činnost zaměřuje na podporu dětí, mládeže a lidí s tělesným handicapem. „Mezi naše hlavní cíle patří pomáhat této skupině jednotlivými projekty při integraci do každodenního života, vytvářet jim pracovní příležitosti a seznamovat veřejnost s problematikou těchto lidí. Pomáháme lidem s tělesným postižením v průběhu celého života. V dětství dopravou do škol, dále fyzioterapií, tréninkovým pracovním programem, například v tréninkové TA KAVÁRNĚ nebo Obchůdku Borůvka a završením všeho je pomoc s hledáním pracovního místa a samotné zaměstnávání,“ říká ředitelka organizace Borůvka Praha o.p.s. Lenka Nádvorníková.

Borůvka Praha nevychovává tedy jen kavárníky či prodavače, ale i budoucí zaměstnance, kteří mohou svou praxi uplatnit na běžném trhu práce. Jejím cílem není o klienty přehnaně pečovat, ale naopak je podporovat v samostatném řešení jejich životní situace. „Náš projekt je v České republice spíše raritou, jelikož jako jeden z mála tréninkových programů se zaměřujeme na pomoc lidem primárně s fyzickým handicapem. Navíc má velkou úspěšnost. 75 % našich účastníků si po jeho skončení skutečně najde práci,“ dodává Lenka Nádvorníková.

Bývalý zaměstnanec Roman, který získal po ukončení tréninku zaměstnání, potvrzuje: „Tréninkový program mě zasvětil do správné přípravy kávy. Dokázal jsem si, že jsem schopný pracovat spolehlivě a svědomitě. Pomohl mi nastartovat mou pracovní dráhu, pomohl mi taky přístup všech z Borůvky, poznal jsem nové lidi a navázal kontakty. Naučil jsem se pracovnímu režimu. Poznal jsem, jak se správně připravuje káva a také se ji naučil pít.“ 


Ke svým 15. narozeninám dostala TA KAVÁRNA také možnost se zapojit do projektu její mateřské organizace Borůvky Praha o.p.s. s názvem Posílení kapacit a profesionalizace organizace Borůvka Praha o.p.s. II. Cílem projektu je rozvoj a posílení kapacit organizace v oblastech PR a marketing, budování oblasti příznivců, strategické plánování a vzdělávání zaměstnanců organizace. Výstupem projektu bude profesionalizace práce organizace, větší flexibilita díky online nástrojům, vytvořený CRM systém a jeho využití pro budování oblasti příznivců a PR organizace, strategický plán a kvalifikovanější zaměstnanci. Konečným dopadem bude poskytování lepších služeb klientům a konkurenceschopnost organizace.

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Bezbariérová tréninková TA KAVÁRNA je ideálním místem k posezení s přáteli, nad rozečtenou knihou či k pracovní schůzce. Otevírací doba pondělí a středa 8 do 20 hodin, úterý, čtvrtek a pátek do 18 hodin.

You may also like...