Fandi mámám pomáhá maminkám samoživitelkám a jejich dětem, které to zvláště v této době potřebují

Projekt Fandi mámám funguje od roku 2016 a poskytuje materiální pomoc pro maminky samoživitelky...