Symfonický orchestr FOK převzal od města Prahy kostel sv. Šimona a Judy

Památkově chráněný kostel na Starém Městě bude nadále sloužit ke kulturním účelům. Hlavní město...