V knihkupectví je možné v knihách listovat

Z páteční tiskové konference vlády vzešla dezinformace o tom, že zákazníkům v knihkupectvích nebude dovoleno knihami...