Ideathon Hack the Mind odpovídá na otázku, jak moderní technologie manipulují lidskou myslí

Kognitivní válčení. Termín pro nezmapovanou oblast lidské mysli, která je nevědomky ovládaná moderními technologiemi....