Nadějné poselství lékařky z válečných zón. Kristina Höschlová podává neuvěřitelná svědectví z humanitárních misí

Afghánistán, Kurdistán, Jemen. To jsou země, kde válečné konflikty a přírodní katastrofy často zastiňují...