Nadějné poselství lékařky z válečných zón. Kristina Höschlová podává neuvěřitelná svědectví z humanitárních misí

Afghánistán, Kurdistán, Jemen. To jsou země, kde válečné konflikty a přírodní katastrofy často zastiňují osudy jednotlivých obyvatel. Místní lidé ale přesto neztratili to nejdůležitější: ODVAHU ŽÍT. Kristina Höschlová podává neuvěřitelná svědectví z humanitárních misí s Lékaři bez hranic a zachycuje svět plný silných kontrastů. Její osobní zápisky a úvahy nyní vycházejí knižně pod názvem Lékařem mezi pouští a minami.

Tato kniha je autentickým vyprávěním lékařky z míst, kde se krutost mísí se srdečností, krvelačnost se štědrostí a beznaděj s vnitřní radostí… Z válečných zón v Afghánistánu, Kurdistánu a Jemenu, kde autorka pracovala jako lékař-anesteziolog. Höschlová popisuje skutečné příběhy místních lidí, své zážitky i svět emočních kontrastů, a přemýšlí nad tím, čím to je, že lidé i v těchto podmínkách mohou být šťastní…

Páteří této knihy jsou mé zápisky, které vznikaly v průběhu misí a kterými jsem své zážitky průběžně sdílela s mými blízkými. Tento deník pomáhal i mně samotné zformulovat to, co jsem prožívala, a lépe tomu rozumět. Svědectví v sobě zároveň nesou poselství, jejichž význam současná doba vynesla do popředí. Proto jsem mé příběhy z válečných zón doplnila o reflexe, jež nás vedou k zamyšlení, jak se s nepříznivými životními situacemi vypořádávat,“ prozrazuje Kristina Höschlová.

Kniha Lékařem mezi pouští a minami je především o odvaze žít. Nabízí jiný pohled na život a také naději. Autorka se v ní na základě vlastních zážitků zamýšlí nad podobou současného měnícího se světa i nad přístupem k životu. Dochází k závěru, že záleží skutečně jen na nás, jak se k životu postavíme, jak ho budeme vnímat a co si z něho budeme chtít vzít. Protože dění kolem nás, má na to, co prožíváme a jak si sami vytváříme pocit štěstí, mnohem menší vliv, než si myslíme.

Probírám se zpět neuvěřitelnými příběhy z těchto Bohem zapomenutých zemí a v mysli mi vyvstávají dvě slova: ODVAHA ŽÍT. Myslím na Afghánce, Kurdy i Jemence a obdivuji je, protože oni odvahu žít neztratili. Myslím na pacienty a jejich nezlomnou vůli žít. Myslím na lékaře a zdravotníky a jejich širokou lásku k Životu. I my máme na vybranou. Chceme Život žít, nebo se před ním schovávat?“ zamýšlí se autorka. 

Kristina Höschlová je lékařka a záchranářka se specializací na anesteziologii, urgentní a horskou medicínu. Pracovala v pražském traumacentru na Vinohradech, u záchranné služby ASČR Praha- Západ a současně působí jako lékařka letecké a pozemní záchranné služby Libereckého kraje. Po čtyři zimní sezóny pracovala jako urgentní lékařka ve francouzských a švýcarských Alpách, v letech 2006, 2015 a 2016 působila u letecké záchranné služby Mont Blanc Helicopteres ve francouzském Avoriaz a na základě těchto zkušeností napsala knihu Lékařem mezi nebem a horami (Galén, 2017). 

Jako anestezioložka se účastnila humanitárních misí s organizacemi Lékaři bez hranic a Medevac. Pracovala v traumacentrech v afghánském Kundúzu a v jemenské Mokce a v nemocnici v iráckém Kurdistánu. Absolvovala masterkurz horské medicíny v italském Varese, je členkou české Společnosti horské medicíny, švýcarské společnosti horských lékařů (GRIMM) a zakladatelkou a odbornou garantkou Mezinárodního kurzu horské medicíny v ČR. Publikuje a přednáší v tuzemsku i zahraničí v oblasti urgentní a horské medicíny. Současně se vzdělává ve fyzioterapii a celostní medicíně.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...