Retenční nádrž Jiviny v letošním roce prošla revitalizací

Odbahnění a další úpravy se uskutečnily v rámci dlouhodobého strategického projektu hlavního města Prahy...