Váleční veteráni se stali předjubilejní 99. osobností v projektu Kořeny osobností

V čase barevného podzimu a na sklonku babího léta přivítala trojská botanická zahrada návštěvu...