Třetí vlna kotlíkových dotací bude spuštěna v dubnu

Kdo chce uspět v boji o poslední finanční prostředky na výměnu kotle, musí si pospíšit s přípravou žádosti. Kraje začínají s příjmem žádostí už v dubnu, mnohde bude rozpočet vyčerpán již během prvního měsíce. Nouze navíc bude o kvalifikované topenáře, kteří musí výměnu kotle provést, v České republice jich není dostatek. Bez potvrzení o instalaci nového kotle kvalifikovaným topenářem přitom dotace nemůže být proplacena.

Poslední šanci dostanou letos na jaře majitelé starých, neekologických kotlů. Pro třetí vlnu kotlíkových dotací vyhradilo Ministerstvo životního prostředí 3,125 miliardy Kč, což odpovídá výměně zhruba 30 000 kotlů. V České republice přitom stále topí odhadem 300 000 domácností v nevyhovujících kotlích, jejichž provoz bude od roku 2022 zakázán pod pokutou 50 000 Kč. Dostane se tedy jen na zlomek těch, kteří kotel potřebují vyměnit.

„Předpokládáme, že o kotlíkové dotace bude i ve třetím kole obrovský zájem, protože se dostane jen na desetinu těch, kteří doma mají zastaralý kotel. Můžeme očekávat opakování situace, k níž docházelo v minulých výzvách, kdy byly finanční prostředky v některých krajích vyčerpány již během několika prvních dnů,“ uvedl Zdeněk Lyčka, soudní znalec pro teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva.

Nouze bude o topenáře

Velké problémy navíc může žadatelům způsobit nedostatek kvalifikovaných topenářů. Kotlíkovou dotaci získají jen ti žadatelé, kteří si nechají nový zdroj tepla instalovat kvalifikovaným topenářem. Jakmile budou výzvy vyhlášeny, může být v jednotlivých krajích problém topenáře sehnat. Aktuálně je mezi topenáři pouze 2150 držitelů osvědčení o profesní kvalifikaci Topenář – montér kotlů pro biomasu, které je nutnou podmínkou pro uznání výměny biomasového kotle u kotlíkových dotací.

Očekává se rekordní zájem o peletové kotle

Na rozdíl od předchozích výzev, ve třetí vlně kotlíkových dotací již není možné financovat tzv. kombinované kotle na uhlí a biomasu. 

KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE

Co podporují

Zdroje tepla, které splňují požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí splnit pro všechna paliva a všechny způsoby přikládání.

Výše podpory

● kotel na biomasu (peletový se samočinnou dodávkou paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč

● kotel na biomasu (dřevozplyňovací s ruční dodávkou paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč

● tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč

● plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč

Na co dostanete dotaci

● zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

● nová otopná soustava

● rekonstrukce otopné soustavy včetně regulace a měření, úpravy spalinových cest

● projektová dokumentace

Bonusy

● prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – bonus 7 500 Kč

● kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

You may also like...