V DISKu propukne Orestova vzpoura

Druhou inscenací letošního absolventského ročníku oboru herectví katedry činoherního divadla bude Euripidův Orestes. V českém znění Jaroslava Vostrého a v režii Štěpána Pácla bude mít inscenace premiéru 13. září v divadle DISK.

Herecký ročník pod vedením doc. Milana Schejbala a prof. Zuzany Sílové směřoval k divadlu dramatu již od začátku studia na DAMU. Pod režijním vedením Štěpána Pácla se studenti představí divákům textem v českém prostředí ne zcela běžným a zdánlivě nemódním. Euripidův Orestes je jednou z pozdějších antických tragédií z roku 408 př. Kr., přesto se jedná o text, který promlouvá o zoufalství a beznaději dnešního světa fascinujícím a vzrušujícím způsobem.

„Inscenací posouváme hlavní otázku hry, zda je, či není Orestes vinen za to, že pomstil vraždu svého otce vraždou své matky, do roviny obecnější a pro dnešek naléhavější. Ptáme se, co je to za svět, ve kterém je takové zoufalé jednání jediné možné, důstojné a sebezáchovné pro srdce i duši?“, doplňuje k tématu tragédie režisér Štěpán Pácl.

Slovo opřené o monument a hudbu

K výtvarné spolupráci přizval Pácl studenta katedry scénografie Michala Spratka, který v kostýmech i v prostorovém řešení využívá současné prvky. „Přestože scénické řešení bude působit minimalisticky, půjde o poměrně monumentální stavbu. Pracujeme s šikmou a masivní posuvnou stěnou, které představují královských palác. Prostor je zároveň obrazem obléhaného města, kde Orestes s Elektrou dobývají zpět svůj palác, tj. své právo na život,“ vysvětluje Spratek.

Přesto nejdůležitější součástí inscenace bude dramatikovou slovo, nikoli ve formě deklamování nebo recitace, jak zdůrazňuje režisér Pácl. „Jde nám s herci o to, co české herectví kdysi bravurně umělo a co se dnes téměř ztratilo, tedy stvořit slovem celý svět. Hledáme a tvarujeme zážitek ze slova. Vše proto, aby představa, která pak v divácích bude vznikat, byla mnohovrstevnatá a umožnila prožívat až fyzicky velký příběh Oresta a Elektry.“

Přepis Jaroslava Vostrého svou významovou i zvukovou přesností umožňuje rozehrát velké drama především o současném světě. Ne tedy o antických hrdinech prokletých osudem, ale o důsledcích skutků a myšlenek předchozích generací, které uvádí dnešní Evropu, a nejen tu, do bezvýchodných a zoufalých konfliktů, a které nutí nastupující generace se ptát: Je tento svět opravdu tím, ve kterém chceme žít?

K Páclovu rukopisu neodmyslitelně patří práce s živou hudbou. Dalším ‚hlasem’ inscenace tak bude živá elektrická kytara, jejíž hudební part píše Pavel Čeněk Vaculík, člen hereckého ročníku, kterého diváci zároveň uvidí v roli Tyndarea. Vaculík má za sebou jako autor scénické hudby několik inscenací, mj. byl autorem hudby k původně klauzurnímu představení svého hereckého ročníku, dnes pravidelně uváděné inscenaci Bratři Karamazovi.

V hlavních rolích, sourozenců Oresta a Elektry, se představí Michael Goldschmid a Jessica Bechyňová. Oba spolu před rokem vytvořili herecký pár v úspěšné inscenaci Aminaty Keita Léto s Monikou v Divadle Kolowrat.

Podle pedagožky prof. Zuzany Sílové tato inscenace navazuje na to, co studenti herectví úspěšně prokázali v loňském roce v rámci cyklu scénických čtení Hrdina v českém dramatu, který se koncentroval hlavně na herecké uchopení dramatikova slova. „V Orestovi své dosavadní zkušenosti mohou naplno rozvinout a vytvořit tak svým projevem ‚tanec slov’, v němž otázky, které Euripides svým dramatem klade a které jsou aktuální už dva a půl tisíce let, potvrdí svou věčnou naléhavost.“

Další premiérou tohoto ročníku pak bude Goldoniho Poprask na laguně pod taktovkou studenta režie a kmenového režiséra ročníku Vojtěcha Nejedlého.

Foto: Světlana Malinová

INFORMACE O INSCENACI

Autor: Euripides
České znění: Jaroslav Vostrý
Režie: Štěpán Pácl
Dramaturgie: Vít Kořínek
Scéna a kostýmy: Michal Spratek
Hudba: Pavel Čeněk Vaculík
Elektrická kytara: Jakub Dittrich
Vedoucí produkce: Karolína Soukupová
Produkce: Jan Fíla, Magdaléna Bejdáková, Miriam Čandíková

HRAJÍ STUDENTI 4. ROČNÍKU KATEDRY ČINOHERNÍHO DIVADLA

Michael Goldschmid, Jessica Bechyňová, Kryštof Dvořáček, Lýdie Šafářová, Eliška Zbranková, Anna Randárová, Zuzana Novotná, David Krchňavý, Pavel Vaculík, Viktor Kuzník, Jakub Svojanovský, Zuzana Černá

PEDAGOGICKÉ VEDENÍ ROČNÍKU

doc. Mgr. Milan Schejbal; prof. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D.; prof. Jaroslav Vostrý; MgA. Štěpán Pácl, Ph.D.; MgA. Dana Zábrodská; o. a. Ladislav Mrkvička; o. a. Miroslava Pleštilová; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; MgA. Tereza Sochová

veřejná generální zkouška: 12. 9.  v 10:30

premiéra: 13. 9. v 19:30 v divadle DISK
nejbližší reprízy: 18. 9., 20. 9., 27. 9.

You may also like...