V Galerii Butovice vystoupí kouzelník Jakub Koutský s pestrým programem

V neděli 10. prosince proběhnou v Galerii Butovice od 14 do 18 hodin vánoční přípravy – bude se tvořit, soutěžit, bavit se a zájemci se dozví něco o tradičních řemeslech. Venku obživne Betlém (včetně zvířátek) a uvnitř bude připraven mnohovrstevnatý program. Jednak vystoupí kouzelník Jakub Koutský, který slíbil vykouzlení sněhuláka, a doprovodný program nabídne aktivity jako převážení dárků na miniaturních saních, řezání vánoční větve, výrobu jmenovek a písařskou dílnu. Za splnění všech úkolů děti získají tzv.  Tovaryšský list. Dále se mohou těšit na vánoční diskotéku, soutěže, vyrábění a malování vánoční ozdob a v neposlední řadě také na výrobu vánočních dekorací.

Druhou adventní neděli, tedy 10. prosince, se od 14 hodin stane z obchodního centra Galerie Butovice tvořivá vánoční základna. „Aktivit jsme uvnitř připravili tolik, že živý Betlém bude muset zůstat venku,“ vtipkuje marketingová manažerka obchodního centra Linda Horáčková. Živý Betlém budou tvořit vedle šesti herců a hereček v kostýmech také živá zvířátka. Ta se ráda nechají od dětí pohladit a podrbat.

Uvnitř Galerie Butovice bude připraven vánoční program Jakuba Koutského, kouzelníka, jehož vystoupení je vždy veselé, interaktivní a plné legrácek. „Jakub však naprosto seriózně slíbil, že zařídí bílé Vánoce,“ vyzradila Linda Horáčková. Spolu se sněhem údajně vykouzlí i sněhuláka. Vedle kouzlení bude na programu také vánoční diskotéka a nebudou chybět ani soutěže.

Tovaryšské zkoušky: Miniaturní sáňky, řezání větviček, výroba jmenovek a písařská dílna

Dále je připraven zvláštní doprovodný program pro děti s názvem „Tovaryšské zkoušky Ježíškova pomocníka“. Děti si vyzkouší tradiční umělecká řemesla a další aktivity. Pokud splní všechny úkoly, získají tzv. Tovaryšský list. Program je koncipován jako série zábavných a edukativních aktivit. Má posílit dětskou fantazii, zručnost a pochopení vánočních tradic.

Jedním ze čtyř úkolů bude odvézt dárky na miniaturních sáňkách k předem určenému cíli. Další zkouškou bude řezání vánoční větve starou ruční pilkou, samozřejmě pod dohledem. Aktivita spojuje fyzickou zdatnost s tradičním řemeslem a přibližuje dětem důležitost práce rukama. Během další aktivity budou děti vyrábět jmenovky na dárky. Uříznutou větvičku i jmenovky si odnesou domů.

Zbývající aktivitou je písařská dílna, kde si děti samy vyrobí zmiňovaný Tovaryšský list podle předlohy. „Zde si procvičí kaligrafii a umění písma, což přispívá k rozvoji jemné motoriky a soustředění,“ vyzdvihuje benefity písařské aktivity Linda Horáčková, marketingová manažerka Galerie Butovice. 

A to není všechno! Malování vánočních ozdob a drátenictví

Vedle tovaryšského programu se návštěvníci mohou těšit na unikátní zážitek z oblasti tradičního řemesla drátenictví. Děti se seznámí se základy drátenictví a pod dohledem odborníka si samy vytvoří jednoduché, ale efektní vánoční dekorace z drátu, které si odnesou domů.

A kdo z dětí se nebude cítit na řezání pilkou ani na práci s dráty, může projevit svou kreativitu při malování a zdobení vánočních ozdob. „Doufáme, že návštěvníci získají praktické dovednosti z oblasti tradičních řemesel a že se nám je podaří ponořit do atmosféry adventu,“ vyslovuje na závěr přání marketingová manažerka Linda Horáčková.

Předpokládaný konec programu je v 18 hodin, nicméně obchody v Galerii Butovice budou klasicky otevřené až do 21 hodin.

Více informací na www.galerie-butovice.cz

You may also like...