V Praze byla zahájena konference na téma divoké koňovité

Na České zemědělské univerzitě v Praze byla v pondělí oficiálně zahájena konference s názvem 2nd International Wild Equid Conference (IWEC) 2019. Tato akce navazuje na konferenci, která se konala před sedmi lety ve Vídni, a zúčastní se jí asi 120 vědců a odborníků z 30 zemí světa. Část programu se odehrává v Zoo Praha, která konferenci spolupořádá.

Tato konference je mimořádně důležitá pro vědce, ochranáře i biology, kteří se zabývají koňovitými, neboť zde mohou diskutovat svou rozmanitou práci a společně se pokusit přispět k lepší ochraně ohrožených druhů,“ vysvětlila dr. Sarah King z IUCN/SSC Equid specialist group.

Praha byla navrhnuta pro konání této konference nejen z důvodu výhodné polohy pro účastníky, ale také díky dlouholeté tradici ve výzkumu a ochraně divokých koňovitých v České republice,“ uvádí jeden z hlavních organizátorů Jan Pluháček ze Zoo Ostrava. „Zoo Praha hostila v roce 1959 první mezinárodní sympozium pro ochranu koně Převalského, díky kterému byl tento druh zachráněn před vyhubením. Podobný osud bychom si nyní přáli pro kriticky ohroženou zebru bezhřívou, která se stala hlavním symbolem konference a kterou může zachránit i populace chovaná v českých a slovenských zoologických zahradách.

Právě na zmíněné konferenci v roce 1959 bylo Zoo Praha svěřeno vedení světové plemenné knihy koně Převalského. „Jako první ji po tři desetiletí spravoval dr. Jiří Volf, který se svého času významně zasloužil také o návrat koně Převalského do přírody. Na jeho práci dnes navazujeme nejen transporty koní Převalského do Mongolska, k nimž každoročně využíváme letouny Armády ČR, ale také mnoha dalšími aktivitami, jako jsou např. podpora rozvoje Přísně chráněné oblasti Velká Gobi B nebo organizace výzkumných projektů,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Zastoupení vědců a odborníků na konferenci IWEC 2019 je opravdu pestré. Účastní se jí např. prof. Morrise Gosling (Newcastle University, UK), který studuje vzácné zebry horské, prof. Wayne Linklater (Victoria University Wellington, Nový Zéland), jež se dlouhodobě věnuje studiu zdivočelých koní i ochraně fauny v jižní Africe, nebo dr. Patricia Moehlman (Arusha, Tanzanie), která intenzivně bojuje za záchranu kriticky ohroženého divokého osla afrického. Program konference se neomezuje pouze na přednášky, ale součástí budou i uzavřená jednání odborných skupin a exkurze do Safari Parku Dvůr Králové, Přírodní rezervace Milovice pro velké kopytníky a do Chovné a aklimatizační stanice Zoo Praha v Dolním Dobřejově, kde se, mimo jiné, koně Převalského připravují na cestu do domoviny v Mongolsku.

Konání letošní konference iniciovali vědci zabývající se koňovitými z agentury US Geological Survey a členové odborné skupiny pro ochranu koňovitých (Equid Specialist Group) Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). „Mezi další hlavní organizátory patří i Zoo Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze a spolek Derbianus Conservation,“ upřesňuje doc. Ceacero Herrador z Fakulty tropického zemědělství ČZU v Praze.

Foto: Petr Hamerník, Miroslav Bobek, Zoo Praha.

You may also like...