Velvyslanectví Kanady předalo dary českým neziskovým organizacím

Velvyslanectví Kanady v ČR dnes předalo třem českým neziskovým organizacím, ROSA – centrum pro ženy, z. s.; DOM – Dům otevřených možností, o.p.s; a InBáze, z.s., poukaz každé na Kč 53 490,- na podporu jejich aktivit v České republice.

Tyto prostředky pocházejí z finančních příspěvků partnerů velvyslanectví na uspořádání oslavy kanadského státního svátku, Dne Kanady. Výše uvedené tři organizace byly vybrány, protože se zaměřují na pomoc lidem v nouzi a na znevýhodněné skupiny obyvatel v české společnosti.

  • ROSA – centrum pro ženy provozuje informační a poradenská centra a azylové bydlení pro ženy – oběti domácího násilí a jejich děti. ROSA působí v ČR od roku 1993.
  • DOM – Dům otevřených možností se zaměřuje na mladé lidi, kteří vyrůstali v ústavní péči a nemají dostatečnou podporu rodiny při vstupu do samostatného života. DOM jim pomáhá připravit se na pracovní život, najít si bydlení a získat důležité sociální kompetence nezbytné pro to, aby uspěli v životě a stali se cennou součástí společnosti.
  • InBáze je organizace, která pomáhá přistěhovalcům a jejich rodinám v integraci do české společnosti pomocí různých projektů – výukou češtiny, nabídkou odborného sociálního a psychosociálního poradenství, pomocí přistěhovalcům při hledání profesního uplatnění atd. Cílem je vytvoření bezpečného a otevřeného prostoru k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

Díky štědrým příspěvkům partnerů může takto velvyslanectví podpořit znevýhodněné skupiny v české společnosti. Příspěvky poskytly následující společnosti:

ADASTRA, s r.o.; Air World Services, s.r.o.; Bell Helicopter Europe; BOMBARDIER Transportation Czech Republic a.s.; BRP Central & Eastern Europe s.r.o.; Česká informační agentura, s.r.o.; CGI IT Czech Republic s.r.o.; Colonnade Insurance S.A.; Four Seasons Hotel Prague; GLOBAIR s.r.o. – GSA pro AIR CANADA; GZ Media a.s.; Hrubý & Buchvaldek v.o.s.; IXTENT s.r.o.; J PLUS s.r.o.; JOHNNY SERVIS s.r.o.; JURA Czech s.r.o.; KSR Industrial s.r.o.; Magna Automotive CZ, s.r.o.; Magna Cartech spol. s r.o.; McCain Foods Czech Republic, s.r.o.; NET4GAS, s.r.o.; Pivovary Staropramen s.r.o.; PRK Partners s.r.o.; Ronald A. Chisholm Czech s.r.o.; Securitas ČR a.s.; VANELLUS ENERGY  s. r. o.; Vienna House Diplomat Prague; Zátiší Catering Group a.s.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...