Více než polovina zaměstnanců věří, že jim generativní umělá inteligence pomůže v kariéře

Generativní umělá inteligence je podle 54 % zaměstnanců firem na plný úvazek, které v rámci nové vlny průzkumu Generative AI Snapshot Research Series oslovila společnost Salesforce, ideálním výtahem v jejich kariéře. Na druhou stranu 62 % respondentů z více než 4000 oslovených tvrdí, že nemají potřebné dovednosti, jak tuto technologii efektivně a bezpečně používat. Výsledky  navazují na jiný nedávný průzkum, který zjistil, že pouze 1 z 10 globálních pracovníků má dovednosti v oblasti AI. Z průzkumu Generative AI Snapshot Research Series také vyplývá, že ačkoli se zaměstnanci chtějí učit a očekávají, že jim jejich společnosti poskytnou možnosti zvyšování kvalifikace, zaměstnavatelé často nesplní jejich očekávání.

Kancelářští zaměstnanci jsou optimističtí ohledně dopadu generativní umělé inteligence

Respondenti věří, že generativní AI změní jejich roli ve firmě. Ve skutečnosti však 62 % respondentů tvrdí, že generativní AI bude v práci vyžadovat nový soubor dovedností, a 56 % tvrdí, že tato technologie zcela změní jejich postavení ve firmě.

Díky generativní umělé inteligence se zaměstnanci podle svých slov mohou soustředit na strategickou práci a ušetřit tak čas:

 • 65 % respondentů se domnívá, že generativní AI jim umožní soustředit se na strategičtější práci.
 • Pracovníci jsou zároveň přesvědčeni, že generativní AI jim v práci ušetří pět hodin týdně, což je v případě práce na plný úvazek jeden měsíc ročně*.

Zoufalý nedostatek dovedností v oblasti generativní AI

Přestože jsou pracovníci oslovení v průzkumu optimističtí ohledně potenciálu generativní AI, chybí jim potřebné know-how, aby mohli tuto rychle se rozvíjející technologii plně využít.

 • 40 % respondentů tvrdí, že neví, jak efektivně využívat generativní umělou inteligenci v práci.
 • 43 % respondentů tvrdí, že neví, jak využít generativní AI při čerpání dat z důvěryhodných zdrojů
  a zároveň zachovat bezpečnost zdrojů těchto dat.
 • 53 % respondentů neví, jak z generativní AI získat co největší hodnotu.

Konkrétně zaměstnanci uvádějí, že jim chybí potřebné dovednosti pro využívání generativní AI:

 • 62 % pracovníků tvrdí, že nemají potřebné dovednosti k efektivnímu a bezpečnému používání generativní AI.
 • 70 % vedoucích pracovníků firem nevěří, že jejich týmy mají dovednosti k efektivnímu a bezpečnému využívání generativní AI.

Manažeři očekávají, že jejich společnost odstraní nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Pracovníci jsou ochotní se učit a očekávají, že je jejich firmy správně nasměrují, ale zaměstnavatelé za tímto očekáváním zjevně zaostávají. Dva ze tří pracovníků (67 %) věří, že jim zaměstnavatel poskytne příležitost naučit se používat generativní umělou inteligenci, ale téměř stejný počet (66 %) uvádí, že jejich zaměstnavatel školení o této technologii nenabízí.

Vedoucí představitelé firem proto vidí jasné podněty k úspoře nákladů na odstranění nedostatku dovedností v oblasti generativní AI:

 • 82 % vedoucích manažerů firem tvrdí, že generativní AI sníží celkové náklady společnosti.
 • Podle 80 % vedoucích pracovníků podniků generativní AI zvýší příjmy.

„Generativní AI představuje obrovské příležitosti pro firmy i jejich zaměstnance. Nicméně s tím, jak se AI bude stále více prosazovat na pracovištích, bude se nadále prohlubovat propast  v dovednostech jednotlivých pracovníků,“ uvedla Ann Weeby, SVP Trailhead, Salesforce. „Společnosti mají odpovědnost za demokratizaci přístupu k potřebným dovednostem a školením, aby se odstranily mezery v dovednostech v oblasti AI.“

„Umělá inteligence má potenciál změnit pracovní místa ve všech odvětvích a specializacích,“ říká Brent Hyder, prezident a ředitel pro lidi společnosti Salesforce. „Zaměstnavatelé musí předvídat takovéto převratné technologické změny a poskytnout zdroje a školení, aby zajistili úspěch svých zaměstnanců, zákazníků a nakonec i svého podnikání.“ 

Naučte se dovednostem v oblasti umělé inteligence na platformě Trailhead.

You may also like...