Videomapping na Kongresovém centru: Světelný příběh třiceti výjimečných staveb nadchl

Skvělé ohlasy provázely pondělní světelnou instalaci přibližující třicítku výjimečných staveb realizovaných v České republice od roku 1992. Videomapping rozehrál vůbec poprvé členitou fasádu Kongresového centra Praha, aby připomněl 30. výročí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě i 30 let České republiky. Divákům, mezi nimiž nechyběli ministr dopravy Mgr. Martin Kupka a špičky inženýrských profesí, přiblížil tři desítky pozemních, dopravních, energetických a vodních staveb, jež zvýšily kvalitu života v České republice. A v mnoha případech posunuly hranice možností inženýrských a technických oborů u nás i v zahraničí.

O stavu společnosti vypovídají její stavby a kultura stavebnictví obecně. Vybraná třicítka realizací dokládá, jaký krok jsme v České republice udělali za poslední tři dekády. Děláme maximum pro to, abychom na úrovni dopravních a infrastrukturních staveb zajistili co nejlepší podmínky a rozpočty pro realizaci neméně kvalitních staveb s přímým dopadem na kvalitu života obyvatel naší země,“ uvedl ministr dopravy Mgr. Martin Kupka.

Světelnou instalaci provázel i křest výpravné publikace přibližující detailně vybrané realizace. Naváže na ni další kniha věnovaná 30 inženýrským osobnostem, které v posledních třech dekádách měly nejvýznamnější vliv na tuzemské stavební prostředí.

Několik stovek přítomných odměnilo technicky náročnou animaci potleskem. Je to poprvé, kdy takovouto formou prezentace představujeme mimořádná inženýrská díla. A určitě to i zopakujeme. Chceme inženýrské profese i samotné stavby přibližovat veřejnosti atraktivním a srozumitelným jazykem. Ostatně digitální technologie pronikají do celé naší profese. Výstupem celého projektu bude i česká a anglická animace, kterou budeme moci dále využívat pro prezentační účely technických oborů,“ říká Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Videomapping vznikl v produkci kreativní skupiny DEPO2015 a Vision Factory přímo na míru segmentované fasádě Kongresového centra Praha. Tvoří ho dvě sedmiminutové smyčky v české a anglické verzi.

Nápaditá světelná instalace, výpravná publikace a následné animace – jsou poctou zdejším inženýrům, technikům i realizačním a dodavatelským společnostem. V součtu jde o bezmála 300 jmen jednotlivců i firem, kteří jsou pod třicítkou oceněných staveb podepsáni. Na jejich zdárné realizaci i bezchybném provozu se podílely a podílejí další stovky osob. Každá stavba je sice kolektivním dílem mnoha odborníků, ale má i své konkrétní tvůrce bez jejichž nápadů by se dílo nepodařilo dokončit. Je třeba ocenit technické schopnosti i schopnost spolupráce předních českých inženýrů a techniků.

Nejčastěji se mezi porotou vyzdviženými stavbami objevovalo jméno společnosti Metrostav: tento přední dodavatel se významně podílel na výstavbě 15 z 30 vybraných realizací. Mezi realizačními firmami nebo projektovými kancelářemi se však nachází všechny nejvýznamnější subjekty na trhu; po Metrostavu jsou nejvíce zastoupeny firmy jako Zakládání staveb, Hochtief, SUDOP, Metroprojekt nebo SMP CZ.

„Jsme samozřejmě velmi rádi a současně i hrdí, že většinu významných staveb, které k prezentaci komory vybrali ti nejpovolanější odborníci ze ČKAIT, představují realizace Metrostavu. Blahopřeji komoře k důležitému jubileu. Jeho oslavy připomínají práci nás stavbařů a jsou oslavou českého stavebnictví. Děkuji ČKAIT, že pomáhá udržovat odbornost našich stavebních inženýrů a techniků na vysoké úrovni, “ řekl Ing. Jaroslav Heran, generální ředitel společnosti Metrostav a.s., člen ČKAIT, autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby.

Mezi třicítkou staveb, které vybíraly pro tento účel speciálně vytvořená profesní akademie a senát ČKAIT z několika stovek realizací, nechybějí emblematická díla jako ocelová konstrukce zastřešení O2 areny, kampus Masarykovy univerzity, konverze brownfieldu v Dolních Vítkovicích nebo rekonstrukce a rozšíření Historické budovy Národního muzea v Praze. Různé podoby energetických staveb reprezentují Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Hrubém Jeseníku, Jaderná elektrárna Temelín nebo Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) v Chotíkově u Plzně.

Videomapping byl součástí doprovodného programu mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury, která v Kongresovém centru Praha probíhala do 12. října na okraj českého předsednictví v Radě EU.

Komora zastřešující 32 000 autorizovaných osob využívá oslavy 30 let své existence k tomu, aby ukázala přínos profesního sdružení pro kultivaci a rostoucí kvalitu českého stavebního prostředí. Vybrané realizace zároveň dokládají vysokou úroveň tuzemského technického vzdělání a jeho uplatňování v praxi. A právě jeho propagace je dalším z cílů akcí spojených s výročím Komory. Větší komunikační kampaň technických oborů na středních a vysokých školách chystá ČKAIT na rok 2023. Zaměří se nejen na stavební a technické profese, ale i strojírenství nebo IT spojené se stavebnictvím. Mnohé z připravovaných aktivit budou cílit i na žáky základních škol.

You may also like...