Vládní čtvrť v Letňanech může mít jiné, a to mnohem strategičtější řešení

Praha 27. září 2019 – K vyhrocenému sporu o pozemky pro vládní čtvrť v Letňanech, jehož hlavní aktéři jsou premiér Andrej Babiš a pražský primátor Zdeněk Hřib, nemusí být žádný důvod. A co je neméně důležité, Praha nemusí přijít o VZLÚ a další firmy podnikající v leteckém průmyslu a ani o své jediné veletržní zázemí české metropole, výstaviště PVA EXPO PRAHA. Nabízí se výrazně strategičtější řešení. To dokazuje nová odborná studie, kterou s týmem odborníků vypracoval Pavel Sehnal, předseda ODA

Pozemky VZLÚ a ostatních firem působících v leteckém průmyslu, jakož i pozemky výstaviště PVA EXPO se nachází v bezprostředním okolí letiště Letňany a platí pro ně výšková omezení. Z tohoto důvodu zde nepřichází v úvahu žádné multifunkční výškové budovy,” upozorňuje Pavel Sehnal.

Letecký průmysl má svoji dlouholetou tradici v Letňanech a poskytuje pracovní příležitosti pro několik tisíc, převážně zde žijících občanů. Výstaviště PVA EXPO si dobylo srdce Pražanů, kteří ho navštěvují v celkovém počtu téměř milion lidí ročně. Význam výstaviště lze spatřovat i v tom, že z celkem 8000 vystavovatelů ročně je více než polovina firem menší nebo střední velikosti, pro které je právě účast na veletrzích v Praze klíčem k jejich úspěchu, případně přežití. Jde zejména o firmy z oblasti nábytkářství, výrobků pro stavební průmysl a další.  Tyto firmy mají své zákazníky v Česku a výstava v jiných zemích, např. v Německu, pro ně nedává smysl.

Pozemky, o kterých vyjednává pan premiér s panem primátorem, jsou pro výstavbu vládní čtvrti velmi vhodné. Jsou v blízkosti metra Letňany a s ohledem na jejich vlastnictví jsou i způsobilé k rychlému získání patřičných rozhodnutí pro potřeby výstavby.

Studie vypracovaná týmem Pavla Sehnala uvažuje o využití stejných pozemků, o které usiluje premiér Babiš. Původní koncept, který počítal s 10 000 úředníky, kteří se přestěhují z centra Prahy, studie dále rozšiřuje. Tato studie předpokládá přesídlení nejen 10 000 úředníků z Prahy, ale i vznik dalších pracovních míst pro 15 000 lidí v dalších administrativních budovách. Dále počítá s výstavbou nemocnice, která by pokryla zdravotní péči v této oblasti. Na základě předchozích, radnicí schválených projektů, má být MČ Letňany zdrojem krytí bytové krize Prahy a na její městské části má vyrůst celkem 15 000 bytů, které přivedou do této lokality až 50 000 nových občanů. Právě nové administrativní budovy by mohly posloužit jako pracovní příležitost pro nové občany Letňan. Studie dále předpokládá rozumnou rozlohu zelených ploch mezi jednotlivými stavební objekty. Studie umisťuje do části pozemku, kde jsou z důvodu vzletových drah letiště Letňany výškové limity nejnižší, sportovní areál – krytou cyklistickou dráhu. Nejvíce medailí získala ČR právě v dráhové cyklistice a toto by byl vstřícný krok k cyklistickému svazu.

Studie vytvořená týmem Pavla Sehnala předpokládá nemocnici, ale na rozdíl od požadavku primátora Hřiba se počítá s tím, že by tato nemocnice nebyla státní, ale soukromá. „Praha již má několik státních nemocnic a jako pravicový politik bych rád viděl, aby v Praze byla aspoň jedna velká soukromá nemocnice, aby občané mohli porovnat kvalitu péče v soukromé a státní nemocnici. Předpokládáme, že by to byla soukromá nemocnice, ale lékařská péče by byla hrazená ze zákonného pojištění, tak jako u ostatních lékařů,“ dále uvádí Pavel Sehnal.

Při realizaci této studie musíme vzít v úvahu samozřejmě i dopravní dostupnost nejen současnou, ale i budoucí. Vytvoření takového velkého administrativního celku předpokládá vybudování dobré dopravní obslužnosti, a to zejména výstavbu Městského i Pražského okruhu.  Na jednom z předních míst by měly být i požadavky a přání současných obyvatel Letňan,” dodává Sehnal.

Pavel Sehnal, předseda ODA

Foto: Petr Brodecký

You may also like...