Vorařský den na loveckém zámku Ohrada

Národní zemědělské muzeum Ohrada ve spolupráci se spolkem Vltavan v Purkarci pořádají v sobotu 14. září od 9 do 17 hodin na nádvoří loveckého zámku Vorařský den. Akce připomene kromě zaniklého druhu vodní přepravy dřeva a surovin také další zapomenutá řemesla.

V historii jihočeské krajiny je hluboko zapsané řemeslo plavení vorů. Řeka Vltava byla s vorařstvím pevně svázána, což bylo dáno dostatečným průtokem vody i těžbou dřeva v bohatých lesích podél jejích břehů. Vorařství mělo v Čechách dlouholetou tradici a patřilo mezi vážená, ale i nebezpečná povolání. Letošní, již druhý ročník se koná ve spolupráci se spolkem Vltavan v Purkarci. Členové spolku ve vorařských krojích představí historii a činnost spolku, připraveny jsou přednáška a ukázky přípravy jednotlivých částí voru – paření a točení houžví, vysekávání ušní, žabek, vrtání či drnového ohniště. Jiří Svoboda, autor knihy Historie voroplavby v Čechách, představí nejen tuto knihu věnovanou řece Vltavě a voroplavbě, ale i připravovanou knihu o šífařství.

V mysliveckém sále mohou návštěvníci zhlédnout výstavu spolku Vltavan Čechy nazvanou Historie vorařství a šífařství ve fotografii, doplněnou předměty ze sbírek Národního zemědělského muzea Ohrada. Výstava přibližuje život lidí, kteří na vorech a šífech zabezpečovali dopravu materiálu nejen u nás, ale i ve světě, například v Číně, Japonsku, USA, Francii a dalších zemích.

Foto: Archiv NZM

„Vorařství bylo sezónní záležitostí, v zimě se plavci věnovali jiným činnostem. To nás vedlo k záměru představit i další zapomenutá a zanikající řemesla formou ukázek,“ říká zástupkyně ředitele Národního zemědělského muzea Ohrada Jana Melcrová. Pozvaní řemeslníci předvedou návštěvníkům například vázání provazů, předení na kolovrátku, tkaní a další textilní techniky, výrobu šindelů a březových košťat, pletení košíků, řezbářství, ostření a kování seker. Pro děti jsou připraveny tvořivé dílny s vázáním vorů, keramická dílna, různé soutěže a kvízy. Po celý den bude zajištěno občerstvení – vorařský guláš, plavecké buchty a další speciality. Programem bude děti i jejich rodiče provázet kapela Táborští pouličníci.

You may also like...