Výstava Bohunky Waageové ANDĚLÉ ZEMĚ

Svět obrazů Bohunky Waageové je prostředím, v němž se k sobě barevné materie snoubí a váží na způsob duchovních extenzí, podnětů a sil. Ve svém tvarosloví a barevné skladbě se její tvorba zdánlivě po dlouhá období nemění. Leč nebuďme s úsudkem hotovi dříve, než si uvědomíme, že se neustále proměňuje sama barevná hmota, světlo a dynamika v malířčiných kosmogonických výjevech… Obrazy takto žijí, pulsují, pronikají do prostoru, jakkoli vyměřeny klasickým formátem rámu.

Bohunka Waageová
Narodila se 29. května 1948 v Ústí nad Labem. V letech 1963-1967 studovala na Střední odborné škole výtvarné v Praze. Je členkou Sdružení českých umělců a grafiků Hollar a Jednoty umělců výtvarných. Žije a tvoří v Praze. Věnuje se grafice a malbě. Uspořádala více jak třicet samostatných výstav v České republice, Německu, Itálii, Švýcarsku, Holandsku a dalších zemích. Její díla jsou v majetku Středočeské galerie Praha, Ministerstva kultury ČR, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Galerie výtvarného umění v Rychnově nad Kněžnou. Její díla najdeme v soukromých sbírkách nejen v České republice, ale i v zahraničí, například v Německu, Polsku, Spojených státech amerických, Izraeli, Japonsku, Belgii, Chorvatsku a Rusku.

Galerie Nová síň, Voršilská 139/3, 110 00 Praha 1. Výstava se koná od 9.10. do 20.10.2019, otevřeno je denně 11.00 – 18.00.

Foto: Livio Zanotto