Výstava v galerii GASK Tváře expresionismu 1905 – 1925

Mezinárodní výstava prací německých, českých a slovinských „expresionistů“ představuje první pokus o začlenění slovinského expresionismu do středo­evropského prostoru. Díla z přelomové­ho a krizového období evropské historie reflektuji existenciální rozpolcenost i touhy moderního člověka.

Expresionis­mus je prvním uměleckým fenoménem, který reflektuje traumata 20. století a který v současné době chápeme především jako stav duše. Společným jmenovatelem tohoto směru, jenž chce odhalit „vnitřní skutečnost“ a vyzývá ke zrodu „nového člověka“, je potřeba za­chytit duchovní podstatu člověka a jeho pocity. 

S tímto původně německým uměleckým směrem se slovinští autoři seznámili částečně prostřednictvím Prahy, která po první světové válce jako slovanská metropole nahradila „secesní Vídeň“, do níž slovinští výtvarníci jezdili dříve stu­dovat. 

Výstava konfrontuje práce autorů (Ern­sta Ludwiga Kírchnera, Emila Noldeho, Karla Schmidta-Rottluffa) průkopnické skupiny Die Brücke, založené v Drážďa­nech 1905, nebo díla sociálně angažova­né umělkyně Käthe Kollwitz s předními představiteli českého expresionismu, sdruženými především ve skupině Osma (Emil Filla, Antonín Procházka nebo Bo­humil Kubista), jejichž estetiku ovlivnila tvorba norského malíře Edvarda Mu-ncha, ale i němečtí a francouzští umělci; a také s tvorbou mladých slovinských výtvarníků, kteří (kromě Frana Tratnika) nový směr přejali až po první světové válce a v roce 1921 se sdružili v Klubu mladých. Práce slovinských autorů pocházejí většinou ze sbírek Galerie Božidar Jakac, jež je rozšiřovala několik desítek let, a stala se tak ústřed­ním zdrojem slovinského výtvarného expresionismu.

Výstavu pořádá GASK Kutná Hora ve spolupráci s Galerií Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki ve Slovinsku a pod záštitou Velvyslance Slovinské republiky J. E. Leona Marca.

Výstava se koná od 16. června do 15. září 2019

Foto: Petr Brodecký

You may also like...