Výstava v městské knihovně Pečky – Toulky krajem F.J. Vaváka

V Městské knihovně v Pečkách byla zahájena výstava maleb a fotografií z kraje milčického a pečského, kde působil věhlasný písmák, sedlák a rychtář František Jan Vavák (1741 – 1816). 

V Milčicích se narodil, na rodinném gruntu hospodařil a řadu let rychtařil slavný písmák a kronikář, představitel první obrozenecké generace František Jan Vavák. 15. listopadu uplynulo 200 let od jeho skonu. Tato mimořádná osobnost si zasluhuje připomenutí alespoň touto formou.
Zde žil a pracoval jeden z největších selských písmáků, kronikář, veršovec, zeměměřič, samouk, rychtář a sedlák František Jan Vavák, po kterém se dochovalo sedm knih pamětí“ Písmák v těchto zápisech důkladně popsal život selského lidu a všímal si i mnoha jiných událostí. Rychtář Vavák byl pohotovým řečníkem, jeho projevy byly dokonce otiskovány v novinách.  
Osobnost rychtáře Františka Vaváka se dostala do školních osnov v souvislosti s národním obrozením, psal o něm Alois Jirásek ve svém F. L. Věkovi, takže o něm máme určité povědomí.

Dříve ale musí (člověk) svou hřivnu těžiti, ji nezakopávati, tj. cvičiti se, lenochem nebýti, knihy čísti, s učenými a moudrými lidmi seznámiti, scházeti, je milovati, lidí daremných, lenochů, karbaníků, ožralců, smilců a tuláků nechati a jich se varovati.“ Asi se shodneme, že to bezezbytku platí dnes jako před 200 lety. Rychtář Vavák si určitě zaslouží pozornost i v dnešní době.

Fotograf Petr Brodecký a malíř Ladislav Kulhavý připomínají touto výstavou kraj, kde Vavák žil a působil. Prostřednictvím vystavovaných fotografií a obrazů nám přibližují krásnou krajinu v okolí Peček, přírodu, kostely, připomínají nám dobu sedláků a rychtářů. 

Výstava se koná od 1.10 do 31.10.2019
Městská knihovna Pečky, Tř. 5. května 241, 289 11 Pečky

Otevírací doba:

Po 12:00-16:00
Út 8:00-12:00  13:00-18:00
St  12:00-16:00
Čt 8:00-12:00  13:00-18:00
  12:00-16:00

Pavel Fryml, šéfredaktor
Foto z vernisáže: Livio Zanotto

You may also like...