Výstava Za pravdu… připomíná výročí narození mistra Jana Husa i sametové revoluce

Výrazné osobností vizuálního umění, architektury, ale i filozofové, politologové či historici umění se zapojili pod křídly Galerie Jaroslava Fragnera do výstavního projektu se symbolickým názvem Za pravdu… Prostory Betlémské kaple včetně lapidária, dvorního traktu i Betlémského náměstí od 11. září do 10. října zaplní sochy, obrazy, výtvarné instalace a kompozice, video i audio instalace mnohdy vytvořené přímo pro výstavu. Mezi autory jsou například Alena Šrámková, Lenka Klodová, Barbora Klímová, Miroslav Šik, Jiří David, Jiří Skála, Mark Ther, Stanislav Kolíbal i umělecké skupiny Guma Guar a Rafani. Téma výstavy rozvíjí i bohatý doprovodný program, který nabízí diskuse, filmové projekce či performance. 

Výstava Za pravdu…, připomene 30. výročí listopadových událostí, které znamenaly konec komunistického totalitního režimu, a také téměř 650. let od narození mistra Jana Husa. Jednotící linií v jinak pestrém a různorodém výběru vystavujících je jejich schopnost vyjádřit a obhájit si jasný názor, stát si za ním bez ohledu na momentální tendence či tlaky. „Vracíme se bez sentimentu k odkazům Václava Havla i Jana Husa, symbolicky v prostředí, které nese historickou Husovu stopu”, říká ředitel Galerie Jaroslava Fragnera a jeden z kurátorů výstavy Dan Merta a dodává: „Chceme ukázat, že hledání pravdy může mít mnoho podob a významů a je nedílnou součástí každého odpovědného a smysluplného lidského konání, tedy i architektury a výtvarného umění. A že na této nelehké cestě není nikdo zcela sám a může dojít k různým cílům. Dílo, postoje i odkaz osobností zapsaných v historii jako bojovníků za pravdu mu v tom mohou a mají být oporou.”  Více informací k výstavě je k dispozici na www.zapravdu.cz.

Výstava Za pravdu… bude zahájena 10. září od 17:45 v rámci tzv. Betlémské kulturní noci, během níž vystoupí ve zdarma přístupném hudebním programu klavírní virtuos Jan Bartoš, originální zpěvačka Vladivojna La Chia s 4Triem a legendární Michal Ambrož & Hudba Praha. Téhož večera budou zahájeny také výstavy Stopy Jaroslava Fragnera v Karolinu (v Point Gallery) a výstava ateliéru A69 CLOUD 69 v prostorách Galerie Jaroslava Fragnera. Více informací na www.gjf.cz.

Na fasádě Betlémské kaple byl v roce 2015 k 600. výročí upálení Jana Husa instalován objekt Ateliéru SAD. Nápis „Za pravdu“, který je vytvořen tak, že je díky dopadu slunečního světla dobře čitelný jen od května do srpna v několika odpoledních hodinách. Pěkně vyjadřuje myšlenku, že pravda sice jest, ale ne vždy je dobře vidět, protože to záleží na různých okolnostech. Když ji ale spatříme, je výzvou k následování a činu.

Výstava, kterou připravila čtveřice kurátorů Milena Bartlová, Tomáš Pospiszyl, Filip Šenk a Dan Merta si klade za cíl vytvořit za pomoci vizuálního umění obraz prostředí, kde bude vedena diskuze nad tématem pravdy v kontextu české historie. „Vybraní architekti a umělci na výstavě představují jedince, kteří se vypořádávají se současností vždy s ohledem na zodpovědnost a přesnost vlastního vyjádření. Jsou to osobnosti, které podle nás spojuje skutečnost, že jsou schopny skrze díla vypovídat o světě různým a netriviálním způsobem,” objasňuje jeden z kurátorů projektu Za pravdu… Filip Šenk a dodává: „Celá výstava je do určité míry mozaikou, která má vytvářet obraz propojení aktuálního světa a umělecké či architektonické tvorby. Je to záměrně nejednoznačný obraz, který nemá svět zjednodušit, ale ukázat, že má smysl se díly daných umělců zabývat, věnovat jim čas, otevírat vlastní myšlení a přijímat podněty, protože přináší důležitá sdělení.”

Výstavu bude doprovázet série moderovaných debat, do kterých se zapojí osobnosti jako Václav Bělohradský, Ivan Blecha, Petr Fischer, Karel Hvížďala, Petr Kratochvíl, Ladislav Lábus, Pavla Melková, Ákos Moravánszky, Blanka Mouralová, Terezie Nekvindová, Miroslav Petříček, Petr Pithart, Jiří Přibáň, Jan Sokol, Miroslav Šik, Jindřich Vybíral, Michael Žantovský a další.

Projekt spolu s Galerií Jaroslava Fragnera připravili Fakulta architektury ČVUT, Fakulta umění a architektury TUL, Knihovna Václava Havla, Ústav dějin umění AV ČR, Národní filmový archiv a nakladatelství Argo. Výstava je součástí letošního ročníku Festivalu svobody.

Za pravdu… doprovodný program

v úterý 10. září 2019 v rámci 8. Betlémské kulturní noci

17:45 koncert Jana Bartoše: Preludia Miloslava Kabeláče
18:00 Jiří Skála: veřejné čtení
18:10 zahájení výstavy Za pravdu…
19:15 koncert Vladivojny La Chiy & 4Tria
20:00 Rafani: Domluvy
20:45 koncert Michala Ambrože & Hudby Praha
23:00 DJ Josef Sedloň

You may also like...