Meda Mládková oslavila sté narozeniny

Meda Mládková se narodila 8. září 1919 v Zákupech. Je sběratelkou, mecenáškou, zakladatelkou Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa. Po komunistickém puči se odmítla vrátit do Československa a zůstala v cizině. V Paříži, kde v padesátých letech žila, provozovala české nakladatelství Editions Sokolov. Ve francouzské metropoli se seznámila s malířem českého původu Františkem Kupkou, jehož díla začala sbírat. Od roku 1967 jezdila Meda Mládková do Československa a pravidelnou sběratelskou činností podporovala umělce, kteří nemohli svobodně vystavovat. Tato sbírka je základem dnešního Musea Kampa, které založila po svém návratu do Čech po sametové revoluci v roce 1989.

Foto: Světlana Pospíšilová

V neděli 8. září se slavilo v Sovových mlýnech, ale i ve Werichově vile a v Portheimce. V den oslavy narozenin byla musea přístupná pro návštěvníky zdarma. Na nádvoří Musea Kampa probíhal celý den zajímavý program, který vyvrcholil v 15. hodin společným přípitkem. Akci moderoval Petr Jančařík a úvodní slovo a přípitek měl předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových  Jiří Pospíšil. Připít si mohl přijít každý a symbolicky tak pozdravit oslavenkyni.  

Blahopřát přišli hraběnka Mathilda Nostitzová, Jiřina Šiklová, výtvarník Vladimír Kopecký, Karel Schwarzenberg a další hosté.

Paní Meda Mládková byla přítomna v Sovových mlýnech, ale oslav se neúčastnila ze zdravotních důvodů. Slavila pouze v malém okruhu nejbližších.

Pavel Fryml, šéfredaktor
Foto: Petr Brodecký

You may also like...