Výzkumná stanice vinařská Karlštejn

Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně byla založena v roce 1919. Jejím posláním je výzkum, šlechtění, zkoušení odrůd, nové způsoby pěstování a jiná výzkumně-pěstitelská činnost. V současné době se stanice zabývá výzkumem zdrojů a mechanismů tolerance rostlin k abiotickým stresům a jejich využití ve šlechtění a v systémech pěstování  v rámci řešení výzkumného záměru VÚRV.

Mezi další činnosti patří ozdravování rostlinného materiálu od virových patogenů a testování zdravotního stavu komerčně množených klonů, výzkum využití biologických a biotechnologických prostředků ochrany proti škodlivým organismům vinné révy a  kulturních rostlin.

Rozloha produkčních vinic je v současné době 8,6 ha. Jako vedlejší produkt výzkumné a šlechtitelské činnosti je ročně vyprodukováno 5 000-13 000 litrů vína z vlastních hroznů.

Výzkumná stanice vinařská Karlštejn nabízí procházky po vinicích a prohlídky vinného sklepa s odborným výkladem, včetně následné degustace karlštejnských vín. Nabízí i pronájem prostranství na vinici a pronájem prostor společenské místnosti pro pořádání svatebního obřadu, pro různá posezení, jednání, apod. 

Na stanici si lze zakoupit nebo objednat originální karlštejnská vína. Vedle výzkumné činnosti v oboru vinařství má totiž stanice i dlouholetou tradici v produkci kvalitních vín, která získávají ocenění ve vinařských soutěžích. 

Další informace na https://www.vurv.cz/index.php?p=karlstejn&site=vyzkum

Foto: Petr Brodecký

You may also like...