Žáci odborných škol jsou půl roku bez praktické výuky, zkoušky budou skládat o prázdninách

Bezmála 89 tisíc žáků středních odborných škol se téměř půl roku nepodívalo do dílen. Ty se pro ně uzavřely 14. října loňského roku. Ředitelé škol nyní řeší, kdy se jejich žáci budou moci vrátit zpět k prezenční výuce řemesla, ale také podobu a termín závěrečných zkoušek.

Ředitelé odborných škol už dlouhou dobu volají po umožnění prezenční výuky odborného výcviku. Jejich návrat do školních dílen je ale v nedohlednu. „Kdy se učni vrátí do škol není v tuto chvíli možné říci. V současné době takzvaného tvrdého lockdownu je jejich brzký návrat hodně nereálný. Zvláště pro poslední třetí ročníky učebních oborů je to ale čím dál větší katastrofa. Naučit se jakékoli řemeslo na dálku zkrátka není možné. V současné době se opět začíná mluvit o tom, kdy a kteří žáci se jako první vrátí do škol. Je třeba konečně zvážit složitost situace učňovského školství v oblasti odborného výcviku. Domnívám se, že je nutné a zároveň proveditelné, aby se alespoň žáci posledních ročníků učebních oborů mohli vrátit na odborný výcvik hned v první skupině,“ uvedl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Žáci odborných škol přišli v letošním školním roce o stovky hodin praktické výuky. Alespoň částečně se jim je školy budou snažit nahradit během letních prázdnin. „Pokud nedojde k nějaké zásadní změně v situaci a pokud to bude z epidemického hlediska možné, plánujeme na naší škole alespoň částečné nahrazení výuky odborného výcviku závěrečných ročníků během července. Znamenalo by to intenzivní výuku pouze odborného výcviku, abychom žáky naučili co nejvíce z toho, co by měli umět a nemohli se to z důvodu uzavření škol naučit. Zároveň je potřeba si ale uvědomit, že rozhodně nebude prostor na tolik potřebné procvičení a zažití všech pracovních postupů jako za obvyklých podmínek,“ pokračoval Miloslav Janeček.

Otazník visí i nad formou a termínem konání závěrečných zkoušek. I přesto, že si v letošním školním roce žáci na řemeslo téměř „nesáhli“, zkoušku z něj skládat budou. „V tuto chvíli stále platí, že se bude ve všech školách konat praktická část závěrečné zkoušky. Z dalších dvou částí závěrečné zkoušky – písemné a ústní – si musela každá škola zvolit jednu, kterou uskuteční. V naší škole jsme se rozhodli pro konání ústní části. Ústní část by měla proběhnout ve druhé polovině června, praktickou část plánujeme zatím u většiny učebních oborů na červenec. Vzhledem k situaci se ale nedá zcela vyloučit, že ještě dojde ke změnám,“ popsal Miloslav Janeček.

Odklad závěrečných zkoušek na pozdější dobu je podle ředitelů nemožný. Už jen proto, že uchazeči o nástavbové maturitní studium je potřebují k tomu, aby mohli ve studiu dál pokračovat. „Zahájení studia na nástavbovém maturitním studiu je podmíněno získáním výučního listu. Konání závěrečných učňovských zkoušek později než během letních prázdnin si v tuto chvíli nedovedu představit,“ řekl Miloslav Janeček.

Změny se dotknou i podoby maturit. „Aktuálně platí posunutí termínu maturitních zkoušek a zrušení písemných prací. Zůstává praktická část,  didaktické testy a ústní část z českého a cizího jazyka budou pouze dobrovolné. Osobně nejsem příznivcem těchto dalších změn, domnívám se, že by úplně stačilo posunutí termínu a zrušení písemné práce. Buďme ale rádi, že alespoň nedošlo k další uvažované změně, takzvané úřednické maturitě,“ uzavřel Miloslav Janeček.

You may also like...