Úspěchy ve studentských soutěžích pomáhají k lepšímu zaměstnání

Jen pro letošní školní rok je v seznamu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 136 soutěží. Ty dovednostní jsou určeny zejména středním odborným školám. Pro vítěze představují možnost, jak na sebe upozornit budoucí zaměstnavatele.

Vědomostní, sportovní či dovednostní soutěže jsou v Česku běžnou součástí školního roku. Během něj se jich v Česku konají desítky. Po dvou letech, kdy se kvůli pandemii většina soutěží nekonala, se letos žáci opět pouštějí do soutěžních klání. „V covidové době se pochopitelně soutěže téměř nepořádaly. Obvykle se ale naše škola účastní desítek soutěží ročně, podle naší statistiky za rok 2019 to bylo 37 dovednostních a vědomostních soutěží zaměřených téměř na všechny obory, které v naší škole vyučujeme. Některé ze soutěží jsou na regionální úrovni, některé celostátní a některé jsou i s mezinárodní účastí, mívají vysokou prestiž nejen mezi studenty a učiteli, ale sledují je i významní zaměstnavatelé a odborníci z praxe,“ popsal Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov (SOŠJ).

Úspěch v soutěži může pro žáky znamenat lepší uplatnění na trhu práce. „Hlavní přínos těchto soutěží spočívá v tom, že se žáci, ale i jejich učitelé z různých škol z celé republiky mohou setkávat, předávat si své zkušenosti, porovnávat své schopnosti a dovednosti, to je všechny posouvá dál v jejich profesním vývoji. Většina soutěží je poměrně bohatě sponzorována firmami vyrábějícími ať již materiál, nebo nářadí pro řemeslníky, takže úspěšní soutěžící vyhrávají velice hodnotné ceny. Ale svou hodnotu pro žáky má i diplom, který dostanou, protože úspěšná účast v řemeslných soutěžích bývá velice ceněna při hledání zaměstnavatele po absolvování školy,“ uvedl Miloslav Janeček.

Výhody plynoucí z účasti škol na soutěžích si uvědomují i uchazeči o studium. Zajímají se nejen o to, zda se škola soutěží účastní, ale také o to, jak se jejím žákům v soutěžních kláních daří. „Žáci naší školy bývají na řadě soutěží velice úspěšní. Z poslední doby máme například vítěze velice prestižní floristické soutěže s 50letou tradicí „Děčínská kotva“, která je mistrovstvím floristů ČR. V září 2021 zde zvítězil žák naší školy Filip Hrouda, a je tedy aktuálně juniorským mistrem ČR ve floristice. V lednu letošního roku se naši dva žáci oboru tesař stali v Jihlavě vítězi středoškolské soutěže „Tesař 2022“. Těsně v předcovidovém období zvítězili naši žáci v soutěži „Učeň instalatér“, máme vítěze z mezinárodní soutěže středních škol ve svařování,“ vyjmenoval Miloslav Janeček.

Možnost předvést řemeslo, které se ve škole naučili, mají téměř všichni žáci středních odborných škol. Výjimku tvoří sklenáři, ti totiž v Česku nemají konkurenci. „Z našich oborů postrádá vlastní soutěž pouze obor sklenář. Důvodem je skutečnost, že se tento obor vyučuje pouze v naší škole, a nemáme tedy v republice s kým supeřit. Žáci ze všech našich ostatních oborů své soutěže a šanci se jich účastnit mají,  u některých oborů je to dokonce více soutěží za rok s různým zaměřením, pro žáky znamenají výzvu, motivují je k lepším výkonům a přinášejí nové zkušenosti,“ vysvětlil Miloslav Janeček.

Klíč, podle kterého škola vybírá účastníky soutěží, má každé zařízení jiný. Někde se řídí prospěchem, jinde zájmem žáků, výjimkou nejsou ani školní předkola soutěží. „Výběr je relativně jednoduchý, každá škola se logicky snaží na tyto soutěže poslat své nejlepší žáky. V naší škole většinou děláme neoficiální školní kolo soutěže a podle výsledků učitelé odborného výcviku vybírají naše reprezentanty. Zájem o účast na soutěžích je celkem velký, rozhodně nemáme problém s tím, že by se žáci nechtěli soutěží zúčastnit,“ uzavřel Miloslav Janeček.

You may also like...