Zákaz hazardu ve městech – riziko neregulovaného prostředí

Ačkoliv se v posledních letech spousta obcí a měst, včetně toho hlavního, přiklonilo ke striktní regulaci hazardu, z posledního vývoje na hazardním trhu, kdy se hráčství pod tíhou regulace začíná přesouvat do neregulovaného prostředí on-line kasin vyplývá, že ne vždy je cesta tvrdého omezení tou jedinou možnou alternativou. Změnu v pohledu na nebezpečí jednotlivých forem hazardu můžeme vidět u měst jako Kladno, Chomutov či Český Krumlov, která v posledních týdnech kývla na možnost částečné regulace. Důsledkem tvrdých opatření totiž v městských rozpočtech chybí potřebné finance, které z kamenných heren putují nejen do sílícího virtuálního prostředí, ale také do stínové ekonomiky. Prostředky získané v souvislosti s provozem kasin a automatů by však mohly být využity na sociální prevenci gamblingu. 

Zastupitelé Kladna v prosincových dnech souhlasili se zrušením úplného zákazu provozu hazardních her. Namísto něj vydali novou upravující vyhlášku, která má počet kasin a podobných zařízení na území města regulovat. V minulosti se ke stejnému rozhodnutí přiklonil také Český Krumlov, který povolil činnost jednoho kasina ve svém historickém centru. Zatímco odpůrci podobných rozhodnutí argumentují, že za těmito kroky může stát zvýšené riziko kriminality, větší závislost či možné zadlužení hráčů, adiktolog Ivan Douda se přiklání ke kombinaci regulace hazardu, zvýšené prevence a profesionální pomoci Nebezpečí pak Douda vidí zejména v přesunu hráčů do on-line prostředí, které je fakticky zcela bez kontroly.

Nedostatek zdrojů do městských a obecních rozpočtu?

To že daná problematika není pouze černobílá, popisuje rovněž ředitel výzkumných projektů Centra ekonomických a tržních analýz, Aleš Rod. Ten upozorňuje na ekonomickou stránku věci. Některá města totiž v důsledku koronaviru přišla o řadu podstatných příjmů. „Ono to s krizí souvisí, města a obce jsou rozpočtově pod tlakem a hledají tak nové zdroje. Kasina a hazard jsou pro ně velkým pokušením,“ sdělil.

Zároveň je nutné si podle Roda uvědomit, že hazard souvisí s regulací nabídky a ne poptávky. To znamená, že ačkoliv města ruší svá kasina a další podobné podniky, hráči místo toho, aby se svou závislostí přestali, volí cestu menšího zla a raději obětují další náklady jako je čas a peníze k hledání nových alternativ. „Zvyšování bariér pomáhá, ale nesmíme zapomenout na to, že hazard je fenomén, který má, ekonomicky řečeno, nepružnou poptávku… lidé si najdou tu svou možnost hrát, ať už je to v online prostředí, na nejbližším dostupném fyzickém místě anebo v prostředí stínové ekonomiky,“ dodává.

Vzkvétající online prostředí?

Místo návštěvy fyzických míst, je tak v poslední době upřednostňována anonymita internetu. Neroste pouze počet webových stránek, které nabízí množství her a zábavy, ale zvyšuje se zejména poptávka po online kasinech, kterých i v Česku rapidně přibývá.

Se zvyšujícím se nárůstem mobilních telefonů a počítačů s možností internetového připojení, je tak boj za zákaz kasin pouze jednosměrnou záležitostí. Doba covidová změnila strategii hraní, která je nyní více než kdy jindy zasazena do online prostředí. „Objem prostředků vložených do hry v prvním čtvrtletí roku 2019 a 2020 vzrostl o 5,6 procenta,“ řekl v rozhovoru pro CNN Douda. Celkově pak hazard na internetu vzrostl o enormních 117 procent. Neubývá tak lidí se závislostí, pouze se mění nástroje hraní.

Dnes je situace taková, že kontrolovat hráče, tzn. nějak je registrovat a vyloučit ty, kteří mají dluhy, aby nemohli do kamenných provozoven nefunguje, protože si fakticky každý neseme svou hernu v kapse, a to je obrovský problém,“ potvrdil adiktolog Ivan Douda, který se drogovou problematikou zabývá více než třicet let.

Prevence a odborná pomoc místo striktních zákazů?

Regulace podniků by měla jít ruku v ruce s prevencí a odbornou pomocí. Absolutní zákaz by tak v brzké době i v jiných městech mohla nahradit vyhláška, která nejenže upravuje počet kasin, ale zejména zdůrazňuje prevenci a odbornou pomoc tam, kde je to potřeba, tedy v místech kasin a podobných zařízení. Dle Doudy je tak snaha pomoci spojena buď s vyškoleným personálem podniku, nebo s cedulemi na adiktologické poradny, kam se mohou lidé v případě nesnází obracet.

Stejně jako Douda vidí situaci i Aleš Rod: „Hazard je společenský fenomén a ten problém tady je. Je potřeba se zaměřit na prevenci a adiktologickou péči. Hráč potřebuje pomoc i kontinuální, což záleží na českém zdravotnickém systému,“.

Smyslem tak není vymýtit kasina z povrchu zemského, spíše jen zvýšit povědomí o dané problematice, poukázat na možnosti prevence a vytrvale usilovat o kultivaci hazardního prostředí. Hazard totiž nemá dopad jen na životy hráčů, ale ovlivňuje fungování celé společnosti. Lidé by o daném fenoménu měli být informováni tak, aby s touto i dalšími podobnými závislostmi dokázali dlouhodobě pracovat a uměli o nich veřejně komunikovat nejen s odborníky, ale především mezi sebou samými. 

You may also like...